Dag 2

Hej!

Idag var utgrävningsdag 2 och vi från schakt 35 har som uppgift att blogga idag!

Vårt schakt (35 ”Lilla huset”) har idag utökats med 5 rutor och dessutom har första fyndet hittats: 2 kolbitar. Det är för övrigt mycket sten och rötter vilket gör det lite svårare att komma neråt men vi kämpar på bra. Vi har ej nått kulturlagret än men vi hoppas att vi kanske kommer dit imorgon.

Schakt 35

Schakt 36, ”Stora huset” jobbar sig neråt sakta men säkert men det är även här mycket rötter. En liten falang (tåben) på ett djur har påträffats.

Schakt 36 och deras fynd, en falang.

I 37:an, ”Stora huset” har schaktet utvidgats med 8 rutor men de har inte hittat några fynd än.

Schakt 37 jobbar hårt!

Schakt 38 (mellan husen) har grävt sig ner till ploglagret och hittat lite keramik som förmodligen är någorlunda modern.

Schakt 38 har börjat sålla jorden.

Schakt 39 (utanför ”lilla huset”) har även de grävt sig ner till ploglagret och har funnit järn men som troligen också är modernt.

Schakt 39 poserar fint och visar stolt upp sitt fynd av järn.

Imorgon fortsätter grupp 3 berätta om nya spännande upptäckter.

Ha det bra så länge!

/Schakt 35 😀

Back to the roots

Nu är vi äntligen tillbaka i vår älskade fårhage, bland fårskit och stenar! Idag inleddes sommarens grävning i Buttle av taggade arkeologistudenter. Samtliga schakt har mätts upp och torvats av. Vid tillfället är schakten fem till antalet med schaktnummer 35-39.

Sommarens första fynd påträffades i schakt 39, en äldre krukskärva, redan i torvlagret varpå glädjetjut och applåder hördes över hela hagen. *hurraaaay* Utöver detta påträffades även lite ben samt en metallbit. Dessa fynd bådar gott inför sommarens grävning då schakt 39 söker efter ytterligare konstruktioner utanför lilla huset.

schakt 39 (2)

Schakt 39 in action!

schakt 39

Dagens första fynd! Keramikskärva, schakt 39.

schakt 39 (3)

Metallbit, schakt 39.

Det går olika fort i de olika schakten på grund av varierande mängd sten och rötter. Fynden är få till antalet eftersom alla befinner sig i  torvlagret. De flesta fynd som hittats är relativt moderna. Schakt 36 och 37 (stora huset) har ett hårt arbete framför sig på grund av höga mängder sten och rötter. I schakt 35 jobbar man med att gräva ut det lilla huset och i schakt 38 (vi!) undersöker man platsen mellan husen.

20399514_10213436970059451_1722938479_o

Schakt 35 in action! Med en glad Adrian i förgrunden. Cowboyhatten får 10 poäng.

Vi (schakt 38) har idag kommit ned till kontext två (ploglagret). Ett fåtal fynd i form av lera, kol, ben, keramik och en spännande bit bly med stämpel (se bild nedan).

20394712_10213436966139353_1976282926_o

Blybit med stämpel, schakt 38.

20427311_10213436965579339_1415763568_o

Blybit med stämpel, schakt 38.

20394586_10213436953419035_1703580839_o

Avtorvning i schakt 38. Stenkuuuuuuuuuuuuuul!

20394654_10213436966939373_68213493_o

Här jobbar vi med ändan i vädret, och nedåt går det, schakt 38.

20399159_10213436952939023_1816247055_o

Johan going back to the roots. Schakt 38.

20370335_10213436952779019_45617516_n

Gruppledare Karin överblickar sina undersåtars arbete med schakt 38. Karin är i övrigt bäst!

Detta var allt för oss i schakt 38 för denna vecka. Nästa vecka möts vi igen, dun-dun-duuuun! Nu är det dags för en riktigt ren och varm och löddrig dusch! Ha det hoj!

Hälsar, schakt 38!

Buttle, here we come!

Första dagen på sommarens utgrävning i Buttle har startat med en genomgång av schema, utförandeplan, dokumentation och information på Campus Gotland. Alla är glada och förväntansfulla, och ser fram emot att komma ut i fält imorgon!

Deltagarna för detta året är en härlig blandning av Gotlandsstudenter, Lundstudenter, Stockholmsstudenter, Göteborgsstudenter och Uppsalastudenter.

Grävledare är som tidigare år Alexander Andreeff med flera biträdande grävledare bestående av en docent, två doktorander och tre praktikanter.

Mer information kommer komma löpande under de följande veckorna, så häng med oss här eller kom ut till Buttle Änge och hälsa på oss!

 

Epilog, exit och lite tillbakablickar 2016-06-16

Delrapporterna avseende de fem schakten inom 2016 års forskningsutgrävning redovisades fredagen 3 juni. Grupperna var väl förberedda och det blev mycket intressant. Deltagarna i respektive grupper kände till sina egna schakt mycket väl men nu fick de även en fullödig information om grävresultat, teorier och fynd av de andra grupperna. Resultaten kunde ses och tolkas in i en helhet dels inom 2016 års utgrävning men även relateras och sammanfogas med tidigare utgrävningar inom området i Buttle Änge. Frågor, inlägg och diskussioner förekom under god stämning.

Gruppredovisning

Gruppmedlemmar från schakt 32 in action.

Några tillbakablickar..och urval av fynd…

Fynden från schakt 30 dvs från ”mellanhuset” var av varierande art som fragment av ornerad keramik ( ca. 400-500 e.Kr),  delar av ett keramikkärl (750-800 e.Kr), pärlor och en iögonfallande järnring möjligen från vikingatid. Centralt placerad i huset noterades även en härd.

Ring in situ

Järnring in situ.

Ring Labbfoto

Järnring ca.900-1000 e.Kr. Foto i labbmiljö.

Fynden från schakt 31 dvs från ”lilla huset” innefattade ornerad keramik (550-600 e.Kr), järnspik, glaspärla, benfragment och en brynsten med slipskåra. En del lerklining hittades även.

 

Keramik schakt 31 in situ

Keramik från schakt 31 in situ.

Schakt 32 inuti det ”stora huset” uppvisade fragment av ben, benrester av en hundkäke, keramik i form av en bottendel av ett kärl, fragment av stämpelornerad keramik, några föremål av järn samt 3 st. pärlor. Pärlorna kan möjligen vara från vendeltid 550-800 e.Kr.

Pärla schakt 32 in situ

Pärla in situ från schakt 32. Bild UU. Ark_4746.

Schakt 33 som grävdes vinkelrätt genom stensträngen uppvisade keramik i form av en mynningsbit, kolrester, en glaspärla, en järnspik samt slaggrester.  Det kunde bestämmas även att schaktet uppvisade lämningar efter kokgropar avsedda för matlagning.

Schakt 34 intill och utanför det ”stora huset” innehöll brända benfragment, en hästskosöm, en pärla samt en vacker dräktnål som var placerad invid några benrester.

Dräktnål schakt 34 in situ

Dräktnål in situ från schakt 34.

Fynden och tolkningarna från schakten var i stort de väntade som kan återfinnas i stengrundshus från perioden 200-600 e.Kr. Schakt 31 i ”lilla huset” och dess fynd av keramik tolkades som att de var av en grövre och robustare sort och därför framlades en teori om att huset använts kanske till andra verksamheter än att vara bostad. Stolphål, och fundament till dessa kunde med stor sannolikhet ses som en fortsättning på tidigare utgrävningsresultat som med lätthet kunde konstateras tex. i schakt 30 som frilade ”mellanhuset”. Härdar med tillhörande kokgropar återfanns i stort på de förväntade platserna inuti husen.

Intresse från allmänhet och media…

Självklart tilldrog sig utgrävningen i Buttle Änge uppmärksamhet från både media och allmänhet. Besökare, både unga och gamla infann sig till visningarna. Några hade medtagit föremål som de hittat på den egna tomten och passade på att få ett utlåtande av sakkunskapen som fanns på plats. Lokalpress, lokalradio och inspelningsteam infann sig också.

Besök av lokalpressen

Alexander informerar lokalpressen..

Filminspelning

Inspelning på gång.

Besökare

Paul informerar om fynd.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen : Viktor, Paul och Alexander

Schakt 30 restaurerad

Schakt 30, ”mellanhuset”,  igenfyllt och restaurerat. Obs utplaceringen av härdar centralt i huset samt stolpfundamenten i prydliga rader.

Får

Våra vänner under utgrävningen tycks säga: Farväl och tack för denna gång…

Text och bild (förutom pärla från schakt 32): Valter Ivanov

Kontexter, grupper, fotolistor, fyndhantering mm. 2016-05-30 .

Första dagen i labbet efter utgrävningen i Buttle Änge började med ett samlingsmöte i datarummet. Tillvägagångssätt och allmänna råd gällande utformningen av delrapporter genomgicks. Fotolistor skulle digitaliseras, kontexter skulle renskrivas, grupper skulle skapas med hjälp av kontexter, figurer skulle scannas mm. Alla dessa procedurer och göranden skall så småningon sättas ihop till delrapporter som sedan kommer att publiceras som en stor rapport för hela forskningsutgrävningen 2016. Självklart yppade sig en del tolkningsproblem som så småningom gick att lösa. Var och en av oss som nedtecknat och format tex innehållet på kontextblanketten  har olika uttrycksätt. Vi har nog alla lite olika syn på tex fet, halvfet och torr humusjord.

DSCN6029

Då kör vi eller hur?!

DSCN6031

Äh! Fotolistor i excel är väl ingen match…

DSCN6045

Fyndhantering och kanske lite scanning också..

DSCN6039

Blir det bra så här? …………….(Absolut perfekt)

DSCN6037

Fyndhantering i osteologilabbet.

DSCN6035

Alla trix är tillåtna. En gammal overheadapparat duger fint.

DSCN6032

Den inre dialogen är superviktig innan en slutgiltig nedteckning kan ske.

DSCN6030

Solen letar sig ned från takfönstret och lyser på fyndpåsarna. Fyndhantering under pågående verksamhet.

Samtliga grupper synes ha fått en bra start på denna vecka. Som nämnts finns det tolkningsproblem, kanske lite ofullständiga och otydliga nedteckningar mm men i stort har det fungerat bra.

Text och bild:  Valter Ivanov

Lång dags färd från schakt

Idag, den 27 maj 2016, avslutade vi vårt arbete ute i fält. För de allra flesta innebar dagen att schakten skulle fyllas igen med de stenar och den jord som vi grävt upp under fältkursens gång.

DSC_0779

Bonden, tillika markägaren, Dan Bonnevier hjälpte oss med att fylla igen  schakten genom att dumpa jord och sten däri medelst maskin.

DSC_0769

I schakt 32, i det stora huset, pågick fortfarande febril aktivitet. På grund av att ett oförutsett stort antal anläggningar uppenbarat sig i schaktet under de senaste dagarna, inkluderande en möjlig härd och flera stolphål, fick dagen ägnas åt att grundligt dokumentera dessa samt att rita sektioner av schaktet. Grupp 6 som arbetade i schakt 32 fick välbehövlig hjälp av övriga grupper med att bära jord, sålla, rita och annat. Tillsammans fick vi det gjort!

Under dagen transporterades dessutom allt fältmateriel, bestående av såll, hinkar, skärslevar, spadar och dylikt, bort från utgrävningsplatsen. Även bygdegården i Buttle kyrkby tömdes på våra fynd och allehanda attiraljer och fick sig sedan en omgång med sopkvasten. Buttle änge såg obekant tomt ut då vi lämnade för dagen. Nu är änget och fornlämningarna återlämnade i Dans och lammens försorg.

13282231_10154165417144631_90955275_n

Tack för att ni har följt oss under fältarbetets gång.