Andra veckan i fält avklarad

Andra fredagen i Buttle bjöd på en solig och relativt varm förmiddag. Solen höll i sig till efter lunch då moln tog sig in över grävområdet och släppte ifrån sig lite regn. Under dagens arbete har flertalet fynd gjorts i de fyra schakten. Fynden har bland annat bestått av metallföremål, kol, hasselnötter samt både brända och obrända benfragment. Under dagen har vi även fått besök av första-års arkeologistudenter som hjälpt till med utgrävningarna i schakt 56 och 57.

Hängivna första-års studenter i schakt 57.
Schakt 56 med grävhjälp från första-års studenter.

I samtliga schakt har mer sten avlägsnats från anläggningarna och nya 3D-fotograferingar genomförts. I schakt 56 har det under dagen identifierats kol, nedre delen av av ett lårben från ko, en hästtand och en spik.

Schakt 56 visar prov på grävlycka.
Obränt lårbensfragment från schakt 56.

Även idag har flest fynd identifierats i schakt 57. Det har grävts fram metallföremål, bland annat en spik, en nit och en hästskosöm. Utöver tandfragmenten har även ett kotfragment och ett bränt/kremerat tandfragment identifierats.

Schakt 57.
Kotfragment från schakt 57.
Järnspik från schakt 57.
Äldre järnnit från schakt 57.

I schakt 58 och 59 har några av de största stenarna flyttats från schakten och utgrävningarna börjar nå de understa lagren på anläggningarna. Ännu har ingen kantkedja framträtt i något av schakten och osäkerheten huruvida stensättningarna verkligen är gravar kvarstår. Under dagen har det i schakt 58 identifierats kol och ett tandfragment från ko, medan det i schakt 59 har hittats mer kol och hasselnötter.

Schakt 58.
Schakt 59.
Tand från schakt 58.

Med kakoffer till Buttle Amon och Tutan Buttle III hoppas vi i grupp 4 på en fyndrikare vecka i schakt 58 och 59 nästa vecka.

Nu önskar vi alla läsare en trevlig helg! // Ida från grupp 4

Annonser

Tutan Buttle III och Buttle Amon

Under dag 8 av utgrävningen i Buttle fortgår arbetet med att ta sig nedåt i stensättningarna. Dagen bjöd förutom på soligt men lite blåsigt väder även på fynd i form av bland annat en hink i metall, en glaserad krukskärva, djurtänder och några hasselnötter.

I schakt 56 har man fortsatt med bortplockning och borstning av stenar. Man har även grävt bort vad som tidigare tolkats som möjliga gravhögar men visade sig inte innehålla någonting. En ny tolkning är att det skulle kunna vara riktlinjer då de finns på vardera sida om den stora stensättningen. Schaktet har även 3D-fotats. Man har hittat ett bränt benfragment, en tand från get/får och vad som ser ut att vara en hink av metall man är dock osäkert på hur gammal den kan vara.

Schakt 56
Metallhink i schakt 56

I Schakt 57 arbetar man sig sakta nedåt och satsar på högarna. Nivå 1 har grävts bort från den lilla stensättningen och man håller där på med nivå 2. En liten lerklump har hittats på kanten av den lilla stensättningen. I jordlagret som omger de båda stensättningarna så har lite flinta och en tandrot från en djurtand hittats. Vid den större stensättningen arbetar man med att få bort nivå 1 och komma ned till stenlagret, nivå 2. Här hittades en krukskärva med glasyr och även kol. 

Lilla högen i schakt 57
Stora högen i schakt 57
Skärva med glasyr

I Schakt 58 jobbar man med kontext 2 som är stensättningen som fortfarande inte har någon tydlig gräns och man är osäker på om det verkligen är en stensättning. Under dagen har man har även 3D-fotat. Inga nya fynd har hittats idag men sällskap av Tutan Buttle III och Buttle Amon har de medan de gräver sig nedåt.

Schakt 58
Buttle Amon (vänster) och Tutan Buttle III (höger) från schakt 58

I schakt 59 har man tagit bort några större stenar, 3D-fotat och arbetar sig nedåt i stensättningen. Man har här hittat några hasselnötter under en sten varav några var brända. Inte heller här ser man någon tydlig gräns.

Schakt 59
Hasselnötter från schakt 59

Med vänliga hälsningar, Elin

Wednesday, 15 of May 2019 / Group 2 – Work overview

About the site: The team of Bachelor’s and Master’s students of the Department of Archeology in Uppsala University Campus Gotland is currently working on an excavation project in Buttle, Gotland. In this area there have been several previous excavations and a multiple of archaeological finds have come to light, mainly grave mounds, house foundations and a set of large picture stones. This time around, the project takes place on what appears to be an Iron Age graveyard field. There are different 4 trenches being excavated by different groups of students, under the supervision of the course’s supervisor.

Today’s work: Wednesday was quiet with a slow and steady pace for all groups. The trenches are being dug level by level, exposing more and more stones with each passing day. In trench 56 there are now 18 contexts; there seems to be a small stone setting in the north-east section, possibly indicating the limit point of the northern section. The group is trying to estimate whether or not there is a pattern in this small stone setting. Today’s finds include modern bird bones and a mouse jaw bone.

In trench 57 there are no new contexts today and the group is now moving into the stone setting. Today’s finds include a relatively large metal (iron) plate piece (around 20 cm long), a small modern bell, and another small fragment of modern porcelain ware.

Trench 58 and 59 gave no special surprises either. The group of trench 58 worked with the same contexts on a new level and proceeded with rock removal and 3D photo shooting, while they also found a rather particular looking stone.
The group of trench 59 also worked on evening out the upper level and came up with what seems to be a well polished whetstone. Other than that, there seems to be a possible small circular patterned stone setting.

Time will tell if it means anything.

Themistoklis – Austin
Group 2

Moränen kommer!

Trots gårdagens ruskiga väder möttes vi av en kylig morgon som snabbt övergick till en varm och solig, om än lite blåsig, dag. Arbetet med schakten fortsätter och arbetsmoralen står på topp nu när solen lyser och värmer. Stensättningarna börjar nu synas i all sin prakt, och i takt med solens gång över himlen gräver vi oss allt djupare!

I schakt 56 går det stadigt nedåt, och äntligen kan den stora stenhögen ta scenen! Stensättningens gränser syns nu tydligt, de översta lagren av sten kan nu tas bort för att öppna högens inre, och snart kan dess hemligheter avslöjas. Inga nya fynd har dykt upp i dag, men vi är optimistiska och hoppas på att snart träffa på fler intressanta artefakter. Stensättningen har också 3D-fotats igen, för att noggrant dokumentera utgrävningens gång.

Bild av stensättningen i schakt 56, där de övre stenlagren börjat tas bort

I schakt 57 går det också stadigt nedåt. Den mindre av de två stensättningarna är nu fint definierad, och arbetet går vidare till att gräva ut den större stensättningens mer diffusa kanter. I detta schakt hade vi mer tur, då vi hittade bland annat modernt glas, fragment av något järnföremål, och ett stycke gotländsk flinta som tros vara eldslagen. Detta schakt har även 3D-fotats igen för att dokumentera arbetets gång!

Schakt 57 vid dagens slut
Bild av den eldslagna biten gotländsk flinta, från schakt 57
Bild av de järnfragment som hittats i schakt 57

Och i schakten 58 och 59 följer arbetet samma tema, stensättningarna är nu tydligt definierade och dokumenterade, och delar av moränen börjar synas under jordlagren. Inget nytt har hittats i schakt 58, men i schakt 59 hittades lite mer kol och bränd lera. Ytterligare en omgång 3D-foton har tagits för att försäkra oss om att stensättningarna dokumenteras, och stensättningarna kan nu börja grävas ut!

Bild av schakt 58 och 59, stensättningarnas övre lager på god väg att tas bort

Vi hoppas att morgondagen för med sig soligt väder, och att vi hittar fler intressanta saker begravda under dessa stenar!

Med vänliga hälsningar, John och Johanna!

Hagel gör en inte glader!

Efter en helgs vila kom vi alla tillbaka med ny energi och redo att sätta igång med utgrävningen igen. På förmiddagen njöt vi av solsken och varma ryggar medan vi grävde oss djupare ner i marken och entusiasmen växte bland oss, men detta höll sig inte länge. Strax efter lunch började molnen välla in och vid kl. 13 var vi och schakten täckta med hagel. Det kanske låter bisarrt med hagel i mitten av maj, men inte mindre sant för det. Haglet följdes dessutom med mycket regn, och det tog inte en lång stund innan vi alla var genomdränkta och en aning sura. Man kan minst sagt säga att entusiasmen och den positiva atmosfären drastiskt minskade och de flesta av oss var överens om att lägga sig i sängen för resten av dagen när dagens arbete var gjort.

Men trots hagel och regn har arbetet fortsatt i varje schakt (med viss fördröjning). Arbetet idag har främst gått ut på att definiera de olika stensättningarna och att påbörja sökandet efter marknivån som är samtida med stensättningarna från järnåldern.

Schakt 56 började arbeta runt stensättningen för att få en tydlig idé om vart dess gränser slutade. Tanken är att komma ner till den ursprungliga marknivån. I dag hittades två stycken små flintastenar men det är oklart om de var bearbetade. För övrig hittades även slagg, vilket är rester från metallarbete. I slutet av dagen gjordes 3D fotografier av hela schaktet.

Här ser vi schakt 56 som genomgår en 3D fotografering
Schakt 56

Schakt 57 har en mindre och en större stensättning som skall definieras, varav den mindre har tydligare gränser medan den större kräver lite mer arbete. Här har det hittats ett flertal fynd, bland annat en kotand, slagg efter metall, modern keramik och delar från ett plåttak.

Schakt 57, här grävs det på för fullt!
Här kan vi se lite av det synliga plåttaket som har hittats i schakt 57

Schakt 58 och 59 har idag grävt ner till moränen och likt de andra schakten börjat tagit bort stenar som inte tillhör själva gravsättningen. Det har hittats mer kol i båda dessa och i schakt 59 har det även påträffats bränt lera.

Schakt 58 i fokus
Schakt 59 i fokus
Exempel på metallslagg från schakt 56
Exempel på flintastenar från schakt 56

Tyvärr har det inte tagits mycket muntra bilder idag, men förhoppningsvis medföljer de med ett bättre humör och bättre väder nästa dag!

Med vänliga hälsningar, Louise och Jaucqline

Fredagsflum bland gravarna

Dag 4 och första veckan av årets utgrävning avklarad! Arbetet med att blottlägga stensättningarna fortgår i samtliga schakt och varvas med 3D-fotografering och inmätning av fynd. På den fronten ligger schakt 57 i täten med dagens fynd av järnbitar och ett benfragment. Järnbitarna verkar vara mer moderna, kanske från en lie eller en skära? Benfragmenten är mer av ett mysterium och mer information om den får vänta tills fyndhanteringen sätter igång! Schakt 59 fortsätter att stöta på kol, troligtvis från en skogsbrand eller liknande då de ligger så nära ytan. I schakt 56, 58 och 59 har överflödiga stenar börjat avlägsnas och kampen mot rötterna går evigt vidare…

 

Järnbitar från schakt 57 – rostiga och fina!

 

Benfragment, också från schakt 57. Undrar vilket djur som den kom från?

 

Arbetsmoral på hög nivå – schakt 57 dansar in fredagen!

 

Masterstudenter i schakt 56 demonstrerar ergonomiska grävställningar.

 

Schakt 56, 58 och 59 begår rotmord.

 

Grävpappa håller moralen uppe med fredagsunderhållning – stenjonglering! Helt historiskt korrekt, vi lovar!

 

Då ordinarie grävmaskoten tar en vilodag kom reserven Styx till undsättning!

 

The morän is coming…

 

Annars har vi inget nytt att rapportera, vi gräver oss vidare i nästa vecka!

 

Nu är det sommar, nu är det sol – nu är det koskit i hagen~ // Grupp 4 fredagsflummar iväg!

 

 

Blåsta i Buttle.

Dag 3s blåsiga dag av 2019 års utgrävning i Buttles gravfält är avklarad. Dagens arbete har främst bestått att skrapa bort jorden som täcker över de förmodade gravarna, samt områdena runt omkring för att säkerställa sig om att man inte missar något. Tydliga stensättningar börjar öppna upp sig i alla schakt. Trots hård blåst och att alla är täckta av jord och sand råder det god stämning på platsen, och spänningen är hög hos alla deltagare!

I Schakt 56 började man dagen med att 3D fotografera schaktet en procedur som görs för att man ska kunna få en detaljerad blick över grävområdet. (3d fotografierna över alla schakten kommer så småningom att finnas tillgängliga på https://sketchfab.com/Alexandersjostrand/models ) efter detta så har man grävt bort all den jord som fortfarande täckte över stenlagret samt borstat fram stenarna.

20190509_135357

En del stensättningar börja träda fram i schakt 56. vilket alla tycker känns väldigt spännande!

20190507_091211

Tänka sig att det såg ut såhär i schakt 56 innan grävningen började för bara 3 dagar sedan!

I schakt 57 så har man hittat några moderna fynd i form av glas och keramik, Det är inte relevant i hänsyn till järnåldersgravarna men det är ändå intressant för deltagarna att hitta keramik som kanske legat på platsen i hundratals år! Grävningen i schaktet har fortsatt med att man grävt sig ner runt stensättningarna för att kunna begränsa vart dessa börjar och slutar.

20190509_141731

Även i schakt 57  börjar stensättningarna synas ordentligt, och trots den bitande vinden är stämningen mycket god!

20190509_142142

Schakt 57 visar stolt upp dagens stora fynd! En bit målat porslin. Vem var det som drack kaffe här? Och när? Varför var vi inte inbjudna? Vissa frågor lär vi aldrig få svar på.

Precis som i schakt 56 har även Schakt 58 under dagen 3Dfotograferat sitt schakt. Man har också bytt till kontext tre på jordlagret då man grävt sig igenom torven och kontext två på stensättningen.

20190509_142939

Titta så flitigt och lyckligt dom jobbar på, vi är alla mycket stolta över schakt 58 och deras enastående prestationer! Hurra för er!

I schakt 59 har man även denna dag funnit kol, vilket har gjort att man börjat sila jordlagren i de rutor där kolet blivit upphittat. Även här har man grävt bort torven och därför bytt från kontext 1 och 2 till kontext 2 och 3.

20190509_142834

Idag har man tyvärr varit underbemannade i schakt 59, ändå görs stora framsteg även här!

20190509_143025.jpg

I Schakt 59 har man gjort fynd av kol, för att inget ska missas i de rutor där fynden gjorts silar man igenom jorden.

Mvh Daniel och Gabriel från grupp 3!