Dag två av rapportskrivandet

Tja tja bloggen!

Idag har tangenterna smattrat i rasande fart och datorerna går på högvarv för att rapporterna ska bli klara. Svetten lackar och luften är kvav och instängd, men vi kämpar på trots att solen lockar även denna vecka, medvetna om att vi om tre dagar när allt (förhoppningsvis) är klart, kan få vara utomhus igen.

Schakt 44 (norra huset) har jobbat på med sin rapport och känner att de ligger bra till i sitt organiserade kaos.

4

Flitens lampa lyser

Schakt 45 (stora huset) har jobbat med sin matrix hela dagen, då den är så komplicerad. Gruppen har också fyndhanterat lite, då de inte hade alla kontexter färdiga igår.

 

2

Matrixen från djupaste avgrunden

 

 

3

Hela gruppen är involverad i matrixen

 

Schakt 46 (mellan husen) har gjort lite av varje dvs. diagram och profilritningar och lider av lite ”grävabstinens” och det spårar ut lite – fast på ett bra sätt vill de tillägga…

 

7

Här ser ni gruppen som har spårat ut…

 

Schakt 47 (lilla huset); Matrixen tröttar ut Max och rapporten är påbörjad, så det rullar på.   

 

9

Max får hjälp av Alex med matrixen

 

Fosfatområdet ångar och luktar av alla kemikalier.

 

6

Är det måhända fosfatkemikalierna som får Anton på så gott humör?…

 

Jenny jobbar på för fullt med GIS, för att alla ska få sina kartor.

 

8

Jenny GISar på… 

 

Alexander A avslutar dagens blogg med att säga att han tycker att alla jobbar på bra och är duktiga. Tack för det 🙂

// Bloggelina (aka Catalina)

Annonser

End of the jord

Utgrävningens sista dag har nu passerat. Efter mycket slit och svett så har studenterna äntligen avslutat grävandet i sina schakt, det har varit en väldigt rolig och lärorik upplevelse för alla.

Under dagen så fick de som redan hade grävt färdigt städa och packa upp alla verktyg medans de som inte var färdiga kämpade med att bli klara.

I schakt 47 hittades en rejäl depå av ben som de gärna hellre hade hittat igår. Utöver detta så har de snittat och grävt ut stolphål och nådde moränen i större delen av schaktet.

20180525_133329

I schakt 44 så börjades dagen med att gräva ut stolphål vilket senare övergick till att förbereda schaktet för att för att profilritning. När detta hände så dök det upp ännu en mörkfärgning i moränen som behövdes undersökas. Detta bidrog till att laget började känna lite av sista dagens stress. De hann dock bli färdiga med arbetet.

20180525_133615

I schakt 45 har det varit fullt ös hela dagen så de hade en hel del kvar att göra, bland annat så grävde de ut en kokgrop som hade dykt upp. En mängd stolphål behövdes även grävas ut. Under dagen  så hittades det stora mängder kol och ben.20180525_134101

Klockan Tickar

Då är det den näst sista dagen av utgrävningen, och klockan börjar att ticka ner för att bli klara med våra schakt. Idag fick vi besök av ettorna som hade en rundvandring utav utgrävningen.

I schakt:48 så var det sparsamt med fynd, förutom kol som det fanns mängder utav. Senare under dagen så avslutades schakt:48, då moränen var väldigt grund i det området.

Schakt:48 Kol

I schakt:47 så grävs det morän och fyndmässigt är det ben som har hittats.

I schakt:45 så börjar antalet kontexter att växa, de har runt 36+ stycken och det börjar bli lite rörigt. De fynd som har hittats under dagen har varit ben och kol. De känner även en viss tidspress ifall de ska bli klara under fredagen eller ej.

 

I schakt:44 så har det varit pappersarbete,stolphål och kol/ben koncentrationer följt av morän grävning.

Dagen har inte gett några redigt roliga fynd, så vi hoppas att under den sista dagen imorgon så kommer vi hitta något skoj.

 

Sikta på moränen

Sista veckan i fält för alltid med sig blandade känslor. Det finns en del av en som längtar efter att få komma ur arbetsbyxorna och lämna den kalla matlådan hemma för en mer klädsam, kanske framför allt svalare outfit och ett varmt mål mat när klockan närmar sig tolv. Men så finns det också den där delen som älskar det här mer än något annat. Den där delen som frodas och växer för var gång man får kliva i de där byxorna och vältra sig i jord och lera. För trots att kroppen är öm och hjärnan känns som pannkakssmet vid det här laget, så är det nu som mödan börjar ge resultat.

Det är alltid de sista dagarna på en utgrävning som är mest intensiva och påfrestande. Men de är också de mest givande, i alla fall i efterhand. Det är i moränen, det sterila istidslagret, botten om man så vill, som vi verkligen får en bild av hur olika konstruktioner förhåller sig till varandra. De flesta av schakten har under dagen börjat närma sig, åtminstone toppen av detta lager. Målsättningen är därmed att nå dit och äntligen få svar på vad för konstruktioner som gömmer sig där i.

Schakt 44 (Norra Huset)

I Schakt 44  kämpar sig B- studenterna och vår praktikant tappert igenom tunga gruslager för att tydliggöra moränen, medan masterstudenterna likvärdigt kämpar sig igenom bördan av dokumentation och kontextblanketter.

 

20180523_141948[1]

B-studenterna fick frågan om årets utgrävning motsvarat deras förväntningar, och överlag tycks vi inte ha gjort dem besvikna. Tony, som varit med vid en tidigare utgrävning, var särskilt nöjd över att ha fått lära sig mer om det som omger en utgrävning. Exempelvis att rita planritningar och lära sig inmätning med totalstationen. Genom att få möjlighet att aktivt delta även i den typen av uppgifter får studenterna en ökad förståelse för helheten kring en utgrävning och kan känna sig delaktiga i hela processen.

20180523_142107[1]

Schakt 45 (Stora Huset)

Schakt 45 börjar nu visa sig från sin rätta sida. Skenet bedrar brukar man säga och det är onekligen sant när det gäller det Stora huset. Kulturlager och golvytor har nu börjat ge vika och under gömmer sig en bedräglig morän med gäckande fläckar som vittnar om kommande mysterier. Ju närmare moränen vi kommer desto tydligare blir konstruktioner och anläggningar i form av mörka fläckar, som avtryck efter nedgrävda stolpar, härdar och kokgropar. Allt efter som spänningen växer, blir tiden knappare och pressen ökar. Det är lätt att gå vilse bland detta schakts alla kontexter. Till följd av att huset bebotts under flera faser och tidsperioder så förekommer anläggningar och konstruktioner så väl i, som över och under varandra. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun och vara aktsam med vart man kliver. Men vi siktar målmedvetet på kvalité och jobbar oss metodiskt framåt.

20180523_150150[1]

Just idag känns det lämpligt att också avsätta några rader tillägnade våra tappra B-studenter i Schakt 45; Amanda, Clovis och Jan-Robert, som kämpat med detta högst komplicerade schakt sedan dag ett. Vi masterstudenter som tilldelats Schakt 45 (Albin, Vanda, Elfrida & Nathalie) tackar ödmjukast för att ni antagit den utmaningen tillsammans med oss. Det är verkligen inte lätt uppgift att lösa under sin första utgrävning och ni har gjort ett exemplariskt arbete. Ni ska vara mycket stolta över er själva för er insats, och veta att vi är väldigt glada över att ha fått göra det här tillsammans med er. Ett stort tack också till Ida och Christoffer som ställde upp och kastade sig in i denna häxkittel förvirrande kontexter när vi var i behov av tillskott på folk under dagen. Tack!

Dagens fynd hamnar nog också i här i Schakt 45 i form av en halv glaspärla. Den kom som på beställning i kokgropens topplager efter doktorand Melanders gliringar under gårdagen när han påtalade att det hittats på tok för lite pärlor i  det stora huset i år. Skönt att vi kunde ställa det tillrätta i alla fall.

20180523_114412[1]

Schakt 47  (Lilla Huset) 

Även i Schakt 47 jobbar man sig igenom den förrädiska låtsasmoränen mot tydligare breddgrader, Här dröjer sig eventuellt ett kulturlager kvar i schaktets ena hörn var i det fortsatt påträffas fynd.

20180523_142721[1]

 

20180523_142801[1]

B- student Nils kommer minnas sin första skärva av ornamenterad keramik med särskild värme.

– Då ser man verkligen att de skapat något, menar Nils.

I övrigt erkänner han sig vara väldigt trött på sten och rötter vid det här laget och jag misstänker att han inte planerar att gräva några rabatter hemma i år.

Schakt 48/Pg 46 (Vid Gamla Vägen)

Schakt 48 har påträffat större koncentrationer av kol i ett mindre område, i övrigt har de inga storslagna påhitt att dela med sig av. Även här tycks dock årets utgrävning motsvara B-studenternas förväntningar och alla tycks nöjda med sin upplevelse.

20180523_143302[1]

Det är alltid något särskilt med personliga tillhörigheter som pärlor, kammar och knivar. De för en närmare den förhistoriska människan på något sätt och det är en fullständigt unik känsla att hålla något i sin hand som man vet att ingen har rört sedan den hamnade där för så längre sedan. Ida kommer särskilt att minnas den gröna glaspärla hon påträffade när hon tänker tillbaka på sin vistelse här i år. Att gräva i Buttle är en härlig upplevelse och B- studenterna tycks uppskatta både miljön, det vackra vädret och fåren ( trots de kladdiga presenter de lämnar i schakten då och då).

Vidare är Pg 46 nu avslutad. Den visade sig vara relativt tom på fynd, men det ljusa  sand/gruslager som påträffats i den har nu gett upphov till ytterligare en provgrop.

20180523_143846[1]

Pg 47 (I Gamla Vägen)

Pg 47 har alltså fötts ur resultatet av Pg 46. Den har placerats mitt i den gamla vägen för att undersöka om samma grus/sandlager påträffas här, där vi känner till att vägen en gång har gått. Problematiken kring Pg 46 tycks grunda sig i det gamla grustaget intill samt omrörda ploglager som bildats vid brukandet av jorden. Det blir därmed komplicerat att utröna huruvida sand/gruslagret faktiskt är den gamla vägen eller helt enkelt ett resultat av problematiken nämnd ovan. Genom att placera Pg 47 där vi vet att vägen funnits, och med större avstånd från det gamla grustaget så kan vi kanske få ytterligare indikationer på vad det ljusa gruset egentligen består i.

20180523_150347[1]

Clovis har spenderat dagen som inmätningsansvarig tillsammans med Jenny. Han har dedikerat många dagar under tiden i Buttle till att få kläm på totalstationen eftersom han ska ratta den skutan på egen hand under kommande sommarkurs. Jenny är inte sen med att skryta om hur snabbt han lärt sig och hälsar alla det berör att sommarkursen är i  mycket goda händer.

Avslutningsvis så har vi ytterligare 2 dagar kvar i fält och som sagt; Det är i moränen det händer! Så titta in här på bloggen i morgon igen eller kika förbi utgrävningsplatsen och kolla in cirkusen på plats.

På återseende!

 

 

 

En våg av kontexter

Idag har det varit fullt ös i alla schakten eftersom allt ska läggas igen på fredag.

I schakt 45 kämpar de sig neråt. Inte mycket fynd men en halv käke och en bennål. De har mellan 17 – 24 kontexter och det är fortfarande oklart vad som har stått på platsen.

Albin och Clovis har varit i bygdegården och fyndhaterat.

Schakt 47 gräver sig även dem neråt och är nu på kontext 11-14. Dagens fynd var en del av ett redskap för vävning/nät. De har fått fram golv, tröskel och ingång och (kanske) en del av en mur.

En bit längre bort hittar vi PG46 men tyvärr är det mycket fyndfattigt utöver enstaka ben och moderna spikar.

Jorden tyder på att det kan vara en del av den gamla vägen som ska ha legat på platsen. Detta är förstås endast spekulationer då jorden är sandig.

IMG_4664

Bredvid finns även ett litet schakt, nämligen 48. De har kommit ner till kontext 02 och de har hittat ett stenlager. Exakt vad det rör sig om får tiden utvisa. Fynden hittills har inte varit många, lite kol och en benbit.

Sist men inte minst har vi schakt 44, där dagen har bestått av att snitta alla (5) anläggningar för att gräva ut fyllningen. Det rör sig alltså om stolphål. Vi har även börjat med profilritningarna och alla inmätningar som skall göras.

Kameran har gått på högvarv för att ta 3D-fotona och  så även vi för att hinna dokumentera allt som händer. Helt klart en dag med mycket pappersarbete! Som tur är har vi fått extra hjälp i form av Theresa och Christoffer.

Det var allt för idag, see you tomorrow!

/ Schakt 44

It´s the final countdown!

Nu är vi inne på den sista veckan för denna grävning och vi kommer oss allt närmare moränen. Soligt värre va det idag vilket går bra om man arbetar i skugga men gräver man ute på öppen mark så som schakt 48 gör blir det närmast olidligt, speciellt med tanke på att dem en dag som denna utforskar nya områden och utökade sitt schakt med två rutor (= torvning= extremt svettigt) för att undersöka den fornväg som går genom Buttle. 20180521_144108

Vidare till schakt 45 där studenterna funnit dels en härdplatta med lera liggandes runt om samt en kokgrop just bredvid som ska undersökas, men inga speciella fynd idag.

20180521_142930

Schakt 44 har hittat 4-5 anläggningar och även här var det torrt på fynd. Däremot har praktikanten Olle slagit följe idag för två dagars grävning vilket vi hoppas blir mycket lärorikt!20180521_142746

Avslutningsvis så bygger schakt 47 på med fler kontexter, vi hoppade från kontext 7 till 10 med en potentiell ingång i den högra sidan av schaktet.20180521_150113

Utöver detta följer vi nog dagens trend: inga häpnadsväckande fynd och en måndags känsla som hängde med större delen av dagen. Med det tackar vi för idag, hoppas på ett lagomt väder de resterande dagarna och att låten ”Dig down” släppts från hjärnan.. snart.. förhoppningsvis xD Ha de gott! ^^

Trevlig blåsdag!

Denna trevliga blåsdag har varit blandat av hink jakter och kortvariga jordstormar. Men detta stoppade inte det höga humör som har härjat i schakten.

20180518_140728.jpg

I det nya schakt 48 som öppnades igår efter att 46:an avslutades har det grävts för fullt. Dock bara av en person eftersom resten av laget skickades iväg för fyndhantering, som också är en viktig del av arbetet. Denne ensamma stackare fick ofta springa iväg på hinkjakt då dessa ofta blåste iväg. En person skickades även för att hjälpa till i schakt 44 då det är en hel del som händer där.

20180518_141842.jpg

I schakt 44 har dagen betsod av ivägflygna hattar och stundvisa jordstormar som förblindade arbetarna. Det sprickfärdiga humöret räddades dock av fynd av en pärla och ett fiskben.

20180518_141448.jpg

I schakt 47 blåste locket till verktygslådan bort men arbetet har även blivit enklare då nästan alla de stora stenarna som har legat i vägen nu är borta. De fynd som stod ut vid dagens utgrävning var en järnspik och ett annat järn föremål.

20180518_141639.jpg

20180518_142729.jpg

laget i schakt 45 har knappt märkt av den starka vinden då de har en mur runt sig. De hittade en härdsten under golvlagret som de trodde var keramik men det visade sig vara torkad lera.