Månadsarkiv: juni 2019

Sista dagen avklarad!!

Välkommen till utgrävningens sista dag. Dagen har i grund och botten bestått av färdigställandet av samtliga rapporter som ska lämnas in, samt nervositet och inför presentationerna som hålls under eftermiddagen.

Alla är glada över sista dagen, samtidigt som en melankolisk slöja ligger över våra själar vid tanken att lämna våra kära kollegor över sommaren. Nedan kommer några fina, gulliga, söta, underbara, mumsiga, bilder från den sista dagen.

Tack för den här grävningen, vi ses igen över sommarkursen!!

Grupp 1, signing out, TACK Å HEJ BENPASTEJ.

Vi ses i sommarkursen!

Schakt 59 presenterar sitt schakt.
Sanningen kommer fram…
Grodan vi hittade i schaktet kom på besök, tack Herr Groda för din välsignelse över schakt 57.
Alexander den datorkunnige presenterar 3D-modellerna i sketchfab! För att se modellerna följ länken. Klicka sedan till mappen ”Buttle 2019”.
P Å L
Schakt 56 presenteras flitigt av dessa tuffingar.

Utgrävningen är klar, men mycket jobb kvarstår fortfarande i laboratoriet.

Både osteologer och arkeologer fortsätter arbetet på Campus Gotland med att fyndhatera material som hittades under de 4 veckorna på utgrävningen i Buttle.

Osteologerna och arkeologerna är uppdelade i två grupper där osteologi studenterna jobbar med att identifiera ben som grävdes fram under utgrävningen och skriver en gemensam rapport och presentation till varje schakt. Eftersom några schakt inte hittade mycket ben arbetar även B studenterna med att identifiera ben material från en äldre utgrävning av Buttle som gjordes 2016. Den äldre utgrävningen går att läsa på samma blogg, som sträcker sig från Maj till Juni 2016.

Arkeologerna arbetar även med fyndlista av materialet såsom kol, keramik, och klassificerar keramiken till bland annat rödgods och svartgods. Det blev även ett större projekt att gallra kol, detta menas att kol som inte blev inmätt eller legat intill en relevant kontext såsom stolphål, makuleras. Vidare jobbar arkeologerna för fullt med powerpoints till Fredagens presentation som är det slutliga uppgiften i kursen.

Alexander Andreeff tycker att årets B-studenter samt masterstudenterna har arbetat mycket bra, och är imponerad av deras insatser i fältet, han känner sig stolt över sina studenter. “Det bästa sättet att lära är att lära ut, och detta har masterstudenterna lyckats med. Eleverna har fungerat bra i alla grupper. Alla har lyckats jobba på bra med bibehållet arbetsmoral, trots motgångar som dåligt väder några dagar. Fynden har varit intressanta, detta trots att vi inte hittade någon grav. Men med det sagt betyder det att vi har löst en fråga och möjligtvis fått svar på en annan. Efter studenternas arbete och fynd har vi fått en bättre förståelse av området. En viktig del är att kunna utesluta gamla teorier kring vad dessa stenrösen skulle kunna vara då vi misstänkte först att det handlade om gravar, men fynden pekar på boplats aktiviteter. Slutligen har denna utgrävningen gett en god grund och gör det betydligt lättare att planlägga för utgrävningen som kommer ske nu i sommar, den utgrävningen kommer att fortsätta i Buttle runt samma område. Utgrävningen sker då eventuellt av två gravar med tydlig kantlinje samt två schakt där två boplatser kan ha tänkas legat.”

Hanna, Master student “Det har gått bra, men det är synd att vi inte hittade några gravar, eller att vi hann med att gräva ut hela schakt 56 samt 57. Vi har försökt vårt bästa att lära ut det vi kan på ett pedagogiskt vis, och många B-studenter har tagit till sig vad vi har sagt. Nu när vi har kommit tillbaka till Campus Gotland efter utgrävningen har vi vågat släppa tyglarna om B-studenterna och låtit dem arbeta lite mer självständigt med fyndhantering samt rapportskrivandet, detta då studenterna får en chans att förstå hur denna process fungerar och förbereder dem för framtida arbeten.”

Tack för oss, och lycka till med arbetet inför fredagen! // Max och Jaucqline