Månadsarkiv: juli 2019

Tillbaka till Buttle och sommargrävningen 2019

Nu är sommarkursen och studenterna 2019 igång med att gräva i Buttle igen. Denna gång fokuserar studenterna i huvudsak på tre områden i Buttle och utgrävningen pågår i 4 veckor.

Alexander Andreeff förklarar att det större schaktet, schakt 60 har en tydlig kantkedja som kan tyda på en grav. I det mindre schaktet, 62, finns det även där med stor sannolikhet en äldre grav som är av stort intresse. Vid schakt 61 ligger det en husgrund som nu grävs ut med en förhoppning om att hitta föremål som sedermera kan dateras och sedan jämföras med andra byggnaderna som har grävts ut i Buttle. Organiskt material skulle kunna kol-14 daterats eller om studenterna påträffar typologiska fynd, såsom pärlor eller keramik skulle dessa kunna jämföras med andra fynd från buttle, som på det sättet med stor sannolikhet skulle kunna bidra till att ytterligare datera området och dess byggnader.

Studenterna verkar redan trivas i grupperna och det är god stämning i alla schakt, trots att det regnade på morgonen. Det är trevligt med elever som kommer från så många olika skolor och utbildningar och likaså studenter från distanskurserna som Alexander håller.

Alexander är glad över att vara tillbaka i Buttle

I schakt 60 håller grupp 1 till. Förhoppningarna är att det ska finnas en grav där, möjligen en skelettgrav. Det är mycket arbete som måste göras och första dagen fick gruppen framförallt till uppgift att ta bort buskar såväl som uppe som vid sidan av den eventuella graven, samt att torva av. Gruppen är glad, oavsett vad de finner.

Schakt 60 har mycket arbete framför sig, men de går in med gott humör och hårt arbete.Grupp 2 håller till vid schakt 61 där det finns en möjlig husgrund. Området valdes för att det skulle vara lättare att gräva ut, långt från stubbar och växtlighet. Förhoppningarna här är att hitta något daterbart som kan hjälpa till att bredda den tidigare forskningen och dess undersökningar angående husgrunderna på Buttle. Det är en bra stämning i schaktet och det jobbas febrilt.

Mur som har fallit som grupp 2 arbetar med

Grupp 3, som håller till i schakt 62 gräver även de ut en möjlig grav. Det är ett mindre område som ska grävas ut, dock är det mycket jobb som måste göras då jorden är packad med sten. En kantkedja börjar att tona fram när torven avlägsnas och gruppledaren Adam är mycket hoppfull. Det torvas av och en planritning över schaktet är på gång.

Grupp 3 torvar av sitt schakt

Årets schakthund är Luffra, en hund som tidigare har varit med på utgrävning i Varnhem. En väldigt snäll och söt  hund som bidrar med sin charm!

Sommaren 2019 schakt hund