Månadsarkiv: augusti 2019

The Road to The Rapport

Rapportveckan fortskrider, trots det fina vädret och solens sken. De trötta studenter som jobbar hårt längtar evinnerligt ut till Buttle, där solen skiner och schakten väntar. Men även om grävningen kanske är det roligaste, är det också ganska kul att fyndhantera och rapportera det vi har hittat!

Schakt 60, eller grupp 1 som de också kallas, jobbar hårt med att hantera all de fynd de hittat under de tidigare fyra veckorna. Fyndlistan börjar ta form, och de sista fynden av kol och lera fyndhanteras nu. Efterforskningen och sökandet efter material till tolkningarna fortskrider också, och i de tyska texter som översatts (kanske lite överkurs…?) har gruppen kommit på att en av de artefakter de hittat kan vara en vågskål. De har skickat bilder och info till RAÄ för identifiering och vidare datering. Även om arbetet kanske är långsamt, så går det framåt!

Grupp 2, som grävde i schakt 61 har också samlat på sig ordentligt med material att översätta (också det på tyska) och tolka. Att tolka det material de grävt upp blir nog intressant, det finns ju så många olika tolkningar och idéer att utforska! Utöver att översätta böcker som verkar lika tjocka som nationalencyklopedin har de också skapat vackra matriser och jobbat starkt på rapporten.

Grupp 3, eller schakt 62, jobbar på i god takt. Allt är fyndhanterat, alla listor är mer eller mindre klara, och det är bara det avslutande arbetet på rapporten och efterforskningen som är kvar. Halva gruppen försvann en stund under dagen för att leta reda på rapporter från tidigare utgrävningar, för att försöka tolka gravens skick, och skelettets position och spridning inom gravens jord. Annars ter sig arbetet lida mot ett slut, hallelujah!

Även osteologernas arbete fortskrider, men de tvivlar på huruvida de kommer hinna bli klara med allt material de blivit påpackade. Det kan ju inte vara lätt att analysera så stora mängder ben!

Trots att vi nu sitter inlåsta på Campus Gotland så ter sig stämningen tämligen bra, och vi ser fram i mot Fredagen, då vi får presentera vårat arbete för resten av klassen! Tyvärr blir det inga bilder i dag, men de kommer nog läggas till så snabbt som möjligt!

Rapportveckan är inledd

Vi har nu påbörjat utgrävnings efterarbete på Campus Gotlands lokaler i Visby.

Det första vi gör är att återigen gå igen våra olika fynd. Under genomgången fastställer vi att dom har rätt benämning samt har rätt uppgifter i våran databas.

Vi rensar även ut föremål som är felaktigt kategoriserade. Till exempel stenar bland keramiken.

Bild 1: Grupp ett går igenom sina fynd

Grupp två har börjat med att titta närmare på sina fynd och placera in dom i tid och rum. I fokus står den välbevarade lansspetsen samt agraffknapparna.

Bild 2: Grupp två arbetar tillsammans med sina fynd

Grupp tre har börjat att analysera sina olika kontexter. I det arbetet är de under utgrävningen skapade 3D modellerna till stor hjälp.

Bild 3: Grupp tre analyserar 3D modeller.

Osteologi studenterna har fått egna uppgifter och gör en djupare analys av det samlade ben materialet från samtliga schakt.

Bild 4: Osteologerna arbetar i benlabbet.

Hejdå Buttle!

Ett något vemodigt väder reflekterar gängets stämning idag; den sista grävdagen.. dem sista spadtagen, inmätningarna, fotograferingarna tas. 

I schakt 60 putsades schaktet upp för en sista 3D-fotografering och tillsvidare får vi låta graven vila till eventuell fortsatt framtida utgrävning. 

Schakt 61 är fullt utgrävd och klar sedan några dagar, men ägnades lite uppmärksamhet idag då väggarna skulle rekonstrueras. Lite experimentell arkeologi skulle man också kunna kalla det då det filosoferas över hur man tänkte och gjorde när väggarna byggdes under järnåldern. ”Var hittade dem den här stenen liksom?” Christoffer Hjältman tänker högt medan han tittar på när dem andra grabbarna får slita för sina liv med att få den stora stenbumlingen på plats. Hjältman har för övrigt åstadkommit annat storslaget idag, här stoltsera han med sin snygga silvertejpskvast han använde vid schaktputsningen. 

Schakt 62 gräver gruppen ut det sista ur förmodade stolphål, för att sedan fylla igen dem igen- arkeologi i sitt esse! Profilritningen är klar och vid besöket hos dem inväntades instruktioner för hur den sista återställningen av schaktet skulle utföras. 

I det ena s.k. ”straffschaktet” från i våras är det full aktivitet med utgrävning av gamla och nyfunna stolphål som ja ska fyllas igen- igen. Som det kan bli ibland trillar ett ben fram, ett stackars ensamt överarmsben från ett får hade gömt sig intill ena stolphålet. 

Hälften av gänget kämpar alltså på med att få klart schakten, andra kämpar på med fyndhanteringen på bygdegården i Buttle och några andra packar ihop våra grävprylar som fraktas iväg till Paul och Helene (lektor och professor på Uppsala universitet) som vi sedan ska ha en avslutande grillningsfest hos. ”Grillning! Grillning! Vanillacoke!” Julia taggad och glad tar några danssteg, tilläggas bör är att några tårar också föll i bilen påväg ut till Buttle. Så en vemodig sista dag ja, men fasen vad kul vi har haft! En vecka återstår dock! Då ska det skrivas rapporter och fyndhanteras lite till. Men först grillfest!

Nu tar vi helg, woooo! Som Emily skulle uttrycka det (den fantastiska initiativtagaren av ovan gruppbild, som dock dessvärre saknar några viktiga personer) ❤

/Emelie

Ett spännande spänne och morän, morän, morän

Grävningen börjar lida mot sitt slut och det sista arbetet i schakten har inletts.

I schakt 60 blev det besvikna miner efter att de fick reda på att den förmodade graven inte skulle hinnas grävas ut. Detta får istället nästkommande grupp i vår lyxen att göra. Istället hittades idag ett bältesspänne, ben och keramik.

Bältesspännet i närbild

Bältesspännet på långt håll

I schakt 61 är det färdiggrävt och då bloggredaktör uppsökte schaktet pågick inmätning av husets storlek och de flesta i gruppen hade förvisats till ett så kallat straffschakt där man fortsätter att gräva i ett schakt som grävdes i våras. Där hade de hittat sten, jord, kol och två stolphål som visade sig inte vara några stolphål

Ann Marie och Emily mäter in huset

”Straffschaktet”

I schakt 62 har två enorma stenar hittats under graven som började grävas fram med då ingen ände neråt hittades beslutades det att dom inte skulle försöka tas upp. Två stolphål har snittats och ritats, dessa kommer fortsätta att grävas ut imorgon. Utöver det har det grävts i moränen och jämnats ut i schaktet samt påbörjats en profilritning.

Ev. toppen på en 20m hög pelare, men troligtvis inte…

xoxo / Gossip Girl

Rulltårta, Digistivi och Akibatsarus

schakt 61: eventuellt härd/kokgrop fet jord klar med profilritning stolphål

”väldigt skevt men det kanske du inte ska skriva”- Philip med regnjacka i 30011 grader

hittat massa kol i väggen och på sidan ben, några har fyndhanterat, hur kände dom? woo

ett utgrävt stolphål

Schakt 62: dem har tagit bort dem sista delarna av skelettet, gått djupare och utvidgat för att se om andra saker dyker upp, en hästtand från kantkedjan dök upp idag, Wihoo! Adam försöker hacka sönder en rot med en hacka, bra jobbat! dem gräver ingenting, dem gräver moränen, tvåtydigt.

Botten av graven

Schakt 60: tagit bort massa sten mellan dem inre och yttre kantkedjan, nu ligger fokuset på att gräva ut mitten av inre kantkedja, keramik och fortsatt ben. ”skriv idag att det har vart lite meh!”-Emelie

schakt 60

Härmed avskriver jag mig Julia Vinberg att aldrig skriva ett enda blogginlägg i framtiden!

Den sista etappen

Denna dag har erbjudit många intressanta fynd och den noggranna fyndhanteringen har inletts då arkeologerna mäter och väger alla fynd och för in det i en databas, för senare undersökning.

I schakt 60 har många intressanta saker dykt upp! Efter gårdagens arbete sitter nu mitten av graven tillgänglig, och grävandet fokuseras i det området. Toppen av vad som verkar vara en hällkista har dykt upp, och ytterligare fynd, barn eller spädbarn har dykt upp på andra platser i schaktet. Även mindre fynd av diverse ben har dykt upp. Ett av dessa hittades mycket när, i princip på samma plats som, de islägg som hittades förra veckan.

Det grävs flitigt i schakt 60!
Det berabetade ben som dök upp där isläggen tidigare hittats!

Schakt 61 gör också framsteg, och de har i dag tagit sig ner till moränen som finns under huset och dess kulturlager! Inte mycket arbete kvarstår då att göra, och de arbetar flitigt för att bli klara och kanske få hjälpa till att gräva ut schakt 60. Under dagens gång har de gjort en profilritning på schaktkanten, men de har även hittat keramik som de tror kan var svartgods!

Stämningen är på topp i schakt 61!
Den mystiska keramiken är ju i alla fall väldigt stor och fin!

I schakt 62 så har stora delar av individen börjat plockas bort för vidare undersökning i det osteologiska labbet. Individen i graven har även idag undersöks lite noggrannare och de uppkom delade åsikter gällande individens kön. Arbetet i schakt 62 börjar lida mot sitt slut. Men vilken resa det här varit för alla arkeologer, fullt av spänning, glädjerop och pillande.

Snart är individen i graven helt framgrävd, och identifieringen kan börja!

Arbetet i Buttle för denna sommar är snart över och många frågor och svar har dykt upp. Men forskningen fortsätter alltid framåt och arbetet i Buttle är långt ifrån över.

Heureka!

Gott folk! Efter gårdagens långa exkursion vågar jag säga att vi alla vaknade på den slöa sidan denna torsdag, trots det har humöret varit på topp. Till och börja med måste vi ju följa upp Ebbas kryptiska inlägg från tisdagen – men det har även hänt ännu lite mer på grävfronten bara idag!

SCHAKT 62. Hällkistan har öppnats. Kalkstenshällarna är borta och redan tidigt kikade ett skalltak och höger ben fram. Något som liknade röd ockra hittades mellan knäna på den begravda individen, röd ockra har ibland hittats i pulverform i gravar. I det här fallet är det som vid första anblick ser ut att vara ockra intakt, inte pulveriserat, men skulle eventuellt kunna vara en gravgåva. Kvarlevorna återfanns i hockerställning, dock med huvudet vänt åt fel håll. Detta, tillsammans med bland annat kalkstenshällarna, menar schaktets ledare Adam kan tyda på omständigheter som talar för senneolitisk tid. För tillfället jobbar gruppen med att pensla bort jord från benen och runtomkring för att sedan försiktigt kunna plocka upp dem. Arbetet är varsamt och de sållar fortfarande all jord trots försiktigheten kring penslandet. Det finns ett hopp om att finna gravgåvor, då det kan hjälpa dateringen utan hjälp av att kol-14-datera benen. Något malplacerat ligger ett par revben vid fötterna, vilket kan tyda på en annan individ men inga andra tecken på detta har hittats.

Nere till höger syns ett av revbenen.
Stereotypen lever! Arkeologerna med sina penslar (och tandborstar).

SCHAKT 61. Gruppen har nu plockat fram den tidigare funna ”spiken”, som mycket riktigt var ett spjut av järn, dessutom ett välbevarat sådant. De har nu även vidgat schaktet i huset, där de hoppas på att hitta en härd samt eventuellt daterbart material. Men som med alla ”vetenskapliga gissningar” skulle det likväl kunna vara tomt. Utöver ben, järn och förmodad knackad flinta har gruppen funnit en samling otroligt vackra knappar, eller beslag till dräkt eller kista, av kopparlegering. I schaktet har murarna rivits och lagerfyllningarna ska jämnas ner.

Den nya delen av schaktet.
Kopparbeslagen.

SCHAKT 60. Benen som troddes vara från människa visade sig mycket riktigt vara det. I schaktet har det hittats åtminstone tre spädbarnsgravar. Den av gravarna som grävts ut helt visade benen liggande i fosterställning med ryggen vänd mot den inre kantkedjan. Samtliga spädbarnsgravar har hittats precis intill den inre kantkedjan. Idag hittades även en blå pärla, som beskrivits vara i en mörk pastell. Dagens häftigaste fynd i schaktet var däremot ett par fantastiska islägg (skridskor) av ben från ko. Vid frågan huruvida en preliminär åldersbestämning kunde göras svarade Alexander d.y. ”stenålder tills nyss”. Att vi arkeologer skulle ha fullständig koll på vad vi håller på med är, till vårt stora förtret, en myt.

Våra fina islägg! Funna av en gästgrävare från schakt 62.
Pärlan. Mörk pastellblå? Vi frågar publiken.

För att göra en bra dag bättre fick vi finbesök av Alexander d.ä. mamma, som bjöd på gotländska vindruvor odlade i hennes eget växthus (om jag minns rätt). De var små, söta och otroligt klibbiga. Och slukades innan kameran hann fram.

Oj, oj, OJ. Inte konstigt att Alexander d.ä. kallar detta den bästa säsongen hittills. Fynden trillar över oss och trots klagan över att alltid behöva leta reda på fler fyndpåsar tror jag inte vi kan vara nöjdare.

Sen fick vi även besök av P4 Gotland, du kan lyssna på intervjun här. Den kommer att sändas senare under kvällen.

//Félice

Arkeologer på vift

Tja Tja Bloggen!
Idag är det äntligen dags för grupp 3 att blogga igen men idag är vi inte ute i fält utan på exkursion runtom på Gotland. Dagens första stopp var vid Gnisvärds skeppssättning som är öns längsta på hela 45 meter! Under bronsåldern byggdes många så kallade skeppssättningar på Gotland medan de inte förekommer på fastlandet förrän under järnåldern.

Skepssättningen i Gnisvärd. What a beaut!

Efter detta styrdes bilkaravanen mot Vivesholm där vi beskådade vallarna från ett gammalt fort men även spanade in fåren, eller ‘Lammen’ som man säger här på Gotland, som sprang runt i hagen.

Får, får får…

Därefter blev det fler skeppssättningar och även en medeltida kyrka.

Alla studenter lyssnar spänt när Alexander d.ä berättar om Rannarve Skeppssättning.
Fröjel kyrka.
Självklart är Nuffra med och bidrar med skön stämning och pinnar.
Julia fann Ebba i labyrinten, trojaborgen.

Efter medeltid var det dags att åka några tusen år tillbaka till stenåldern där Alexander d.y passionerat pratade om sitt avhandlingsprojekt om Ajvide och de otroliga lämningarna som grävts ut under många år.

”Gotlands blåsigaste plats” – Alexander d.y.

”Grävpappa” illustrerar för studenterna omfånget på det stora området som använts av den gropkeramiska kulturen för att bl.a begrava döda.
Anton hittade en knacksten vilket visar hur fynd nästan sprutar fram från Ajvide.

Med ett fullspäckat schema blev det en kortare lunch för att sedan åka vidare och se Gotlands största röse som är hela 50 meter i diameter! Wow tyckte studenterna när man promenerade upp mot röset och imponerades av dess storlek. I området finns även flera mindre rösen samt skålgropar.

Uggarde rojr bronsåldersrösen.

Näst sista stoppet på dagens utflykt blev till en till medeltida kyrka med en närliggande prästgårdsruin.

Studenterna lyssnar intresserat på Alexander d.ä. vid den gamla ruinen.
Den fantastiske Emily var smart nog att ta ett gruppfoto som jag snällt fick låna. All makt åt Emily!

För att avsluta denna fantastiska dag åkte vi till Gålrum gravfält med skeppssättningar men även en ditflyttad bildsten fanns att beskåda.

Bildstenen som dessvärre inte längre lever upp till sitt namn.
Zaimon, Calle och Julia poserar för album.

Imorgon är det dags att packa ner skärsleven och bege sig ut till Buttle igen för att fortsätta den spännande utgrävningen men mer om det imorgon! Jag avslutar med denna fantastiska kalkmålning från Lau kyrka.

Tack för mig och på återseende!
/Fanny, grupp 3.