Fynd, fynd och ännu fler fynd!

Under veckans tredje dag har efterarbetet av utgrävningen fortsatt. I det osteologiska laboratoriet på Campus Gotland ger osteologiska analyser av Buttlekrigaren ny och spännande information.

Buttlekrigaren troddes först ha levt omkring 300-600-tal e.kr. men troligen är individen äldre än så. Vi tror nu att individen levt under tidsperioden mellan 100 f.kr. till innan 300-talet e.kr. Förhoppningsvis kommer de benelement som ska genomgå en C14-datering kunna ge oss en mer exakt datering. Vidare har en kroppslängdsberäkning utförts som visar på att individen varit mellan 177-180cm lång. Vi har även påbörjat studiet av patologiska förändringar för att se hur individen mått fysiskt och om en dödsorsak skulle kunna utrönas. Alla sjukdomar eller åkommor lämnar inte spår på skelettet men vissa som exempelvis artros lämnar spår. Vi kan se att individen lidit av just denna åkomma utifrån spår på bland annat kotor och nyckelben. Troligen har detta orsakat individen smärta och komprimerat individens naturliga rörelsemönster. Individen verkar också ha lidit av en tandinfektion samt haft tandsten, något vi kommer få mer information om under de kommande dagarna. Imorgon planerar vi att utföra en närmre åldersbedömning utifrån individens tänder, kranium och höftben.

Johanna som analyserar och dokumenterar Buttlekrigarens kvarlevor

I det osteologiska labbet har även sortering och analys utav de benelement som påträffats i husgrunden, schakt 63, slutförts. Mycket var svårt att identifiera men av de fastställda elementen fanns en stor del fotben från ko och tänder från får eller get.

Fynd, fynd, fynd!

Utanför det osteologiska labbets väggar är arbetet med artefakter och rapportskrivningen i full gång. Fyndhanteringen är färdig för både husgrunden och graven och man arbetar nu med att få närmre inblick i vad som faktiskt påträffats. Utanför graven påträffades en pärla som nu visat sig vara av bärnsten. Rasmus har hittat litteratur där liknande pärlor från vendeltid i Vetlanda påträffats. Rasmus menar dock på att pärlorna från Vetlanda har hittats i gravar medan pärlan i Buttle påträffats en bit utanför graven.

Rasmus som visar pärlorna hittade i Vetlanda.
Pärlan som påträffades i Buttle.

Kring de fynd som hittades i graven, svärdet, sporrarna och keramikkrukan, har studenter och grävledarna arbetat vidare. Krukan, av typen svartgods, som påträffades över individens huvud i graven var fragmenterad i många skärvor men som tolkats ha varit omkring 5-10cm hög. Ett jordprover har förberetts från innandömet av krukan vilket ska skickas på makrofossilanalys för att se om de innehållit någon mat. Mat som kanske varit tänkt som proviant på Buttlekrigarens sista resa.

Keramikskärvorna från kärlet från graven.

Sporrarna av typen stolsporre tros vara från 100-talet e.kr och relativt samtida med individen. Liknande sporrar har påträffats i Skottland, andra delar av Sverige, Tyskland och Västra Polen. Sporrarna tillsammans med svärdet och en lansspets från utgrävningen 2019 väntar på att bli konserverade.

Karl som läser om stolsporrar.

Under rapportskrivandet för husgrunden, schakt 63, har studenterna läst tidigare rapporter från utgrävningarna i Buttle. De har diskuterat och är konfunderade över varför kulturlagret i huset är så fyndfattigt medan murfyllningen är fyndrik. Varför är det så? Studenterna menar på att de som bott i huset potentiellt tömde huset över tid och inte hastigt övergav det, som en noggrann flyttstädning, men diskussionen fortsätter imorgon… God kväll!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s