Månadsarkiv: augusti 2022

Näst sista dagen i fält

Idag var den näst sista dagen i fält och som vanligt i utgrävningar så dyker det fram spännande saker sista sekunden som gör saker mer stressigt men också mer roligt.

Schakt 64: En märklig lergrop som visade sig vara ännu märkligare.

Vi börjar att kolla förbi i schakt 68, här börjar saker avslutas. Man har nått ner till moränen och fixat till profilen. Nu behöver man endast fotografera och rita av profilen, sen ska all jord och sten tillbaka in i schakten där det hör hemma.

Schakt 68

Sen tar vi en titt in oss schakt 65 där det jobbas på för fullt. Där har man ritat flera profiler av misstänkta stolphål, man har även lyckats gräva fram en del av en stolpe.

Schakt 65’s stolpe

Strax bredvid har vid granschaktet 66 där det jobbas på lika hårt som i 65, så mycket att schaktet liknar mer Ingenmansland än ett arkeologiskt schakt. Fynd hade man också, bland annat ett hovben från en häst, i samma grop hittade man också en nål gjord av horn.

nål skapad av någon typ av djurhorn

Sist så ser vi vad som sker i schakt 64, här så har flera intressanta händelser skett. Vid ingången av huset så har man hittat två misstänkta stolphål som har suttit på båda sidorna av tröskeln.

De två misstänkta stolphål markerat i rött

Det andra intressanta fyndet i schakt 64 fick fram flera frågetecken. I ett av hörnen av stengrundshuset som är schakt 64 så har man hittat en märklig lergrop, ännu märkligare blev det dock, man började gräva igenom denna lergrop efter man hade genomfört en profilritning. Man märkte att i mitten av den hårda området av lera så blev det mjukare, som i en rand rakt igenom och tillslut visade sig att det inte endast var en lergrop.

lergropen

På bilden kan man tydligt se en mörk rand igenom leran som började komma fram när man grävde. Man började sedan lätt borsta för att se vad det handlade om, vilket gjorde att man såg att denna mörka rand hade kol i sig. Denna mörka rand har då varit en bjälke en gång i tiden som har vågrätt gått igenom leran.

Som alltid så var varenda arkeolog av samma åsikt och viste precis vad det var… Man kunde hoppas att det var så i alla fall.

Flera tolkningar finns vad detta kan vara, en del av golvkonstruktionen som var den enda delen som har lyckats bevarats. Eller att det ska vara del av någon typ av verkstad område i huset, väldigt svårt att säga. Vad det än är så var det något som fångade uppmärksamheten av majoriteten i fältet.

Folk från de olika schakten ser på med beundran och avundsjuka på schakt 64 fantastiska lergrop.

Det var allt för idag, vi ses för den sista fältrapporten imorgon!

Onsdag 17 augusti

Värmeböljan fortsätter! Alla grupperna kämpar på med att få upp sten, jord och att komma ned i de olika lagren i respektive schakt. Tyvärr blev de foton som togs i eftermiddag suddiga så inga bilder laddas upp idag.

Schakt 65 har idag grävt fram en träbalk och ett troligt stolphål i den ena delen av schaktet. Fynd av kol har gjorts. I schaktets mitt grävs ett troligt stolphål eventuellt en liten härd ut. Fyllningen är stenig med tydlig profil; fynd av bränt ben och kol. Schaktets andra sida har snittat och mätt ut tre troliga stolphål.

Schakt 64; tröskeln är borttagen, mer morän har kommit fram, tvärsnitt av lera då man funnit en stor halvcirkel med mörkfärgad jord; kan det tänkas vara en hantverksplats?

Schakt 60 är klart och stolphålen igenfyllda.

Schakt 66, man har grävt fram en kokgrop och ett troligt stolphål samt ett ytterligare stolphål.

Provgrop 70; där visar det sig tyvärr att de fosfatvärden man mätt upp visar värden från förra sommaren och dessa värden är missvisande då marken använts på annat sätt sedan dess och man hittar inga fynd.

Schakt 68 man har grävt ned till lagret med morän och gjort fynd av slagg och keramik.

Upplopp på Buttleåsen

Till skillnad från föregående blogginläggs högtflygande ambitioner kommer bloggaren som står för detta inlägg att hålla sig på marken – eller snarare under den.

Norra husets schakt har nu begåvats med ett rent och slätt ”golv” med en prydlig cirkulär stenpackning runt en förmodad härd. Detta kan bara beskrivas som en total scenförändring jämfört med det tidigare virrvarret av raserings- och odlingssten. ”Ljust och fräscht” hade man sagt om detta handlat om en nutida extreme home makeover. Men frågar man gänget hur det går får man svar som ”sten överallt”, ”ologiskt” och ”psykbryt”. Bland annat är det tydligen för många stolphål och -fundament för att giva sinnesfrid och dessutom är de på fel ställen. En riktig arkeolog är naturligtvis aldrig nöjd.

Max lär sig att hålla ögonkontakt. Detta har ju inget med arkeologi att göra men det är en fin bild.

I södra huset har man en bit kvar till godtagbar bostadsstandard även med järnåldersmått mätt, men man har å andra sidan nu frilagt en fin tröskel till huset, eventuellt också ackompanjerad av en planka som eventuellt (igen) också var bränd men bara på översidan. Vid pressläggningen var fyndet och tolkningen en smula oklar, eller eventuell, men kan man tänka sig ett tecken på en brandkatastrof?

Alexander tolkar tröskel, Marie slevar på och Rasmus (överst) blickar vidare.

Ett fint litet bryne har man också hittat. I och med att laget tidigare även grävt upp en större slipsten i huset kan man dra slutsatsen att det här hushållet brydde sig om sina knivar.

Brynet.

Schakt 66 började som ett provschakt baserat på fosfatkartering vars resultat var fyra av fem möjliga. Grävningen har redan tidigare påvisat ett utbrett kulturlager men den faktiska utbredningen och dess karaktär har varit diffus med diverse intressanta fynd hyfsat jämnt spridda över lagret. Till idag hade laget kommit så långt att två tydliga mörkfärgningar – lagerkontexter – framträtt och båda profilgrävdes. I det ena lagret hittades ett stolphål som i sin tur profilgrävdes långt ner i moränen.

Laura och Alessia dokumenterar stolhålets profil. Överliggande kontexts profil bakom Laura.

I det andra lagret – som för övrigt är så mörkt att man ramlar av Munsells färgkarta – hittades (hittills) en bränd planka, som i praktiken naturligtvis inte var mer än en systematisk ordning av fragmenterade kolbitar. Så för de involverade studenterna blev det nu för första gången dags att gräva på det sätt man kanske inbillat sig att arkeologer alltid grävde, det vill säga ytterst försiktigt med skärslev, pensel och tandborste.

Jan och Christian penslar sig sakta nedåt.

Det konstaterades att ”plankan” fortsätter in i schaktets vägg. Vår tid lär inte räcka till att undersöka vart den tar vägen, vilket helt visst kommer att skapa livslånga trauman.

Schakt 68 planar ut både schaktets golv och sin insats. Schaktet bedöms nog som i princip färdiggrävt. Så gäller även Buttlekrigarens grav där Julia A. idag slutförde det sista av det dussintal stolphål som omringar graven.

Julia A. dammar av händerna efter fullbordat stolphålsutgrävningsvärv och Victoria lägger in sista kommentaren i kontextblanketten.

Nu återstår bara två dagars grävning. I morgon blir det hårdkörning!

Korpen flyger över Buttle..

… eller rättare sagt flyger Magdalenas, i lag syds hus, minidrönare över fornlämningsområdet. Som påminner oss om att allt vi gör i det lilla – är en del av någonting större. Det är måndag, den sista grävveckan och inget står still i schakten förutom den heta luften som vi har vant oss vid att trotsa. Först en översiktsbild där alla våra nuvarande schakt syns, några dock med nöd och näppe, eftersom träden skuggar. Skönt för hårt arbetande arkeologstudenter men inte så bra när det ska tas bilder.

Översiktsbild med korpögat..

Schakt 68

 I det nyöppnade schaktet 68, där fosfathalten hade en siffra ⅗, hittades idag en indikation på en eventuell hantverksplats. Det är någon typ av grönt slagg, eventuellt kopparslagg, som har en fin malakit-glasaktig massa. Vidare undersökningar får utreda exakt vad det är. Hantverksplatser placerades ofta en bit ifrån boplatsen p.g.a. brandrisk, vilket därför kan vara logiskt att den skulle vara här lite i utkanten av boplatsområdet. Att man även kanske satt och åt hasselnötter med hantverket, spekulerades det fritt och glatt om idag, då många sådana skal också har hittats där. Detta är långt ifrån bekräftat, men en trevlig tanke. Varför inte?

Den fina slaggbiten.. Är den av koppar?

Schakt 65, Norra huset

 I det norra huset har en trolig kokgrop precis börjat synas som en större cirkel. I det första centimetertjocka lagret har man redan hittat kol som blir oljigt när man gnor det mellan fingrarna vilket tyder på fett, samt bränt ben, vilket kan bekräfta misstanken. Vi ser fram emot att få se om dessa fynd kommer öka desto djupare man går, vilket då skulle bekräfta detta eller tvärtom visa på att konstruktionen får omvärderas. Spännande är det!

Korpen spanar in Norra huset..

Schakt 66

I schakt 66 har man hittat en stor missfärgning som nu är snittad. Man undrar om formen är rektangulär? Man jobbar med två ställen som är separata från varandra och gräver ut dem på ett s.k. “kontextuellt” vis, vilket är ett mer komplext sätt att utreda funna konstruktioner. Är det två kokgropar eller något annat? Att man har hittat mycket brända ben, keramik och skörbränd sten kan indikera det. Arbetet fortsätter självfallet imorgon.

Här syns det ena mörkfärgade området i schakt 66

Schakt 64, Södra huset

I vårt schakt  (Magdalena & Mi) fortsätter vi ner mot moränen för att hitta de stolphål vi förväntar oss ska finnas där. På vägen dit hittar vi bl.a. områden som har stor ansamling med större ben. Att man sopade in mot väggarna kan förklara att fyndrikedomen ökar in mot muren. Att utreda vilka stenar som är en del av husets golv, dess eventuella betydelse, funktion och vad som är annan oväsentligt dumpad sten har varit relevant från början och  pågår fortfarande. Men vi tycker nu att vi börjar se tillräckligt för att börja våga tolka vad vi ser.  3D foton kommer ge oss möjlighet att skilja ut detta vidare framöver. Vi hoppas på att närma oss fler eventuellt stärkta tolkningar för varje dag som går eller bekräfta det vi redan “vet”.  I benmaterialet  har vi hittills bekräftat får/get, gris och häst. Ett ben funnet idag har även visat tydliga spår av att ha blivit styckat. Även spännande stycken av kol invid den nu berömda ”tröskeln”, ska fortsättas att undersökas imorgon..

Här syns hela södra huset med nuvarande schakt 64 men även var schakten 2019 och 2021 lite längre upp i bild.
Här flygs det lite närmare till entrén till södra huset..

Schakt 60, Buttlekrigarens grav

Sist men inte minst. I Buttlekrigarens grav jobbar den outtröttliga Julia med alla de ca 13 st. stolphål som nu har bekräftats och noggrant dokumenterats. Att hon även har blivit benämnd som “Buttlekrigarkvinnan” och “stolphålsqueen” är mer än välförtjänt! I början av grävet förväntades graven att snabbt avslutas efter en kompletterande undersökning. Men med dessa fynd har mystiken ökat. Är de totempålar? Facklor som man tände för kultiska sammankomster? Hade man rest en monumental byggnad över graven? Julia visar det stolphål som hon just nu håller på att avsluta för oss. Den har minst två separata fyllningar och en kolkoncentration. Detta kan visa på att stolpar har bytts ut och att en eventuellt har brunnit. Hon delar vidare att det ska bli spännande att få veta om stolparna har samma ålder eller om de visar sig sträcka sig över ett längre tidsspann, vilket då skulle visa att man hade hedrat platsen under lång tid och att Buttlekrigaren var mycket ansedd och ihågkommen. Det är fascinerande hur “enkla” stolphål kan visa på både aktivitet, händelseförlopp och på att folket som bodde där hade en extra speciell relation till just denna grav.

Julia i ensamt majestät med denna mäktiga grav, även allt tidigare slit av årets och tidigare års arbete med att rensa all STEN!!! Och lägga dem i stora högar bredvid fornlämningen..

Värmebölja

Trots dagens värmebölja fortsätter utgrävningen i rask takt. Varken väder eller vind kan stoppa dessa arkeologer från att utröna Buttle Änges hemligheter. Även om dagens ”hemligheter” mest bestått av djurben, sten, slagg, järn, stolphål och kol. Nepp ni gissade rätt! Ingen mindre pengaskatt idag heller. Dock är dagens fynd minst lika intresseväckande! Vi börjar med den världsomvälvande nyheten att en ”soll-station” har flyttats 1m i östlig riktning vid schakt 65. Otroligt intressant. Eller, nej……kanske inte. Här kommer de riktiga nyheterna istället hehe. I det norra schaktet (schakt 65) råder det ingen brist på sten. Stora delar av den kvarvarande raserings- och ordlingsstenen från gårdagen har avlägsnats och schakt-stämningen är på topp! Den betrodda kokgropen lyser med sin närvaro i mittendelen av schaktet och den kringliggande markhöjdsnivån har sänkts samt jämnats ut. Efter ett intensivt sopande har ytterligare stenpackningar skjutit upp likt svampar i jorden. Teorierna flödar gällande stenpackningarnas betydelse. Utöver ovanstående har djurben, djurtänder, keramik samt kol påträffats i flera delar av schaktet. Vi fortsätter i sydlig riktning till schakt 64 där Marie gjorde en häpnadsväckande upptäckt. Precis innan lunchtid satt Marie och grävde i schaktets norra del. Ur jorden skymtades en större benbit, en benbit som kom att göra henne överlycklig. Djurbenet torde vara ett mellanhand/fot ben från häst. Benet är välbevarat, dock delat i mittensektionen (se bilden nedan). Eftersom Marie är nybörjare gav fyndet desto mer glädje. Men det slutar inte där. Under tröskeln i husets norra del upptäcktes keramik. IMG_20220812_123921 Vid schakt 60 fortsätter arbetet med stolphålen. De är djupa och tar sin tid att gräva. Men vi kämpar på! Vandringen fortsätter till schakt 66 där Christian med ett leende på läpparna berättar om dagens händelseförlopp. Schaktets golvyta skall skalas ned till moränen. Detta i omgångar, tre centimeter i taget, över hela ytan. De misstänker att både kokgropar och stolphål gömmer sig under jorden och väntar på att bli upptäckta. Tyvärr finns det hittills finns inga större tecken på det. Vi får vänta och se! Stay tuned! Flinta, keramik, ben samt ett oidentifierat metallföremål var dagens fynd från schakt 66. Bilden nedan visar det oidentifierade metallföremålet samt en glad Christian! IMG_20220812_124759 Morgonstund har guld i mun, eller, i detta fall. Slagg. Det fick arkeologerna i schakt 68 erfara när de grävde upp en (ca) fem centimeter i diameter stor slagg ”klump”.  Slagget påträffades i schaktets nordliga del. Innan schaktet grävdes gav jorden höga värden på fosfatkarteringen. Värden som i sin tur bekräftats. På bilden nedan visar Victoria stolt upp fyndet. IMG_20220812_143849

Den nionde dagen

Efter att mycket av den blandade raserings- och ordlingsstenen tagits bort i norra huset börjar en viss struktur göra sig synlig. En möjlig stenpackning har borstats fram ur jorden – kanske en härd? Bredvid den har schaktets lag redan tidigare identifierat någonting som åtminstone är “någon sorts j-la kokgrop”. Vidare utgrävning i profil får avgöra dess karaktär till fullo.

Elin Å. mejslar fram stenpackning av enigmatisk karaktär.

Annars har lag Nord hittat en hel del keramik av såväl den svarta sorten som den med röd toning. Enligt en i detta ämne insatt student beror den svarta färgen på att keramiken vid bränningen blivit fullt reducerad, det vill säga genombränd, medan den röda toningen beror på att syre varit närvarande i processen och orsakat en oxidering.

I det södra huset har utgrävningslaget funnit en mängd med ben i husets sydöstra hörn. Orsaken till deponeringen är förstås höljd i dunkel, vilket i vår disciplin lika gärna kan vara en fördel med tanke på möjligheterna till tolkning som därmed frigörs. Kanske en analys av dess materialitet kan vara fruktbar?

Laget har också funnit så pass mycket kol av sådan dignitet att vedartsbestämning möjligtvis kommer att kunna utföras, vilket enligt uppgift från en i detta ämne insatt student (inte samma som ovanom) innebär att en eventuell kol-14-analys kommer att kunna vässas en smula genom att ta hänsyn till att olika trädarter har olika livslängd. I schaktet uppdagades också en slipsten, vilka är lättare att förstå sig på eftersom de ser ut som idag.

Magdalena visar hur en slipsten skall dragas.

Från schakt 68, där Bloggaren själv spenderat större delen av dagen, rapporteras nästan ingenting. Men vi får väl se – det sägs ju att i de lugnaste vatten simmar de största fiskarna och att lugnet föregår stormen [fixa: fler ordspråk myntade av sådana som inte förstår att det aldrig är för tidigt att ge upp]. Vem vet, 68:ans lag kan stå inför rent omvälvande upptäckter.

I Buttlekrigarens grav verkar stolphålen närmast föröka sig av sig själva. Vi är nu uppe i runt ett dussin säkra och potentiella hål. Mellan stenringarna har sex hål med regelbunda avstånd grävts ut och dokumenterats i profil. Av allt att döma har där stått någon form av byggnad. Hur den sett ut lär vi bara kunna spekulera om, men kanske man kan tänka sig att ett litet kapell rests över och kring graven. Den har bevisligen använts under många hundra år så att järnåldersfolket i Buttle lagt ner lite resurser på anläggningen är nog förväntat.

Julia A. räknar stolphål (bilden arrangerad, hon visste ju ändå hur många de var).

Schaktarna i schakt 66 strävar på med ytterligare en utvidgning för att om möjligt utröna utbredningen av dess lätt undflyende kulturlager. Laget gör konstant fynd – idag bland annat ett par keramikskärvor av för arkeologer imponerande storlek och detaljeringsgrad – men fynden har inte någon riktig koncentration i geografin utan är snarare jämnt spridda, vilket inte indikerar mer än att schaktet nog bör utvidgas. Som sagt. Om inte annat har man blivit påtagligt effektiva avtorvningstekniker.

Keramik i Lauras trygga hand.

Keramikbitarna bär tydliga märken efter de verktyg krukmakaren använt någon gång kring de första århundradena i vår tideräkning. Eller ännu tidigare – det har i mer lärda kretsar nämligen diskuterats om inte en av skärvorna till och med kan dateras till yngre bronsåldern.

Keramiken är inte drejad. Trots att drejskivan uppfunnits för flera tusen år sedan dröjde det enligt en tredje i ämnet insatt student till 1500-talet innan vi tog den i bruk. NIH i sin prydno.

Annars har snart hela tallmon perforerats med jordborren i jakt på de höga fosfasthalter som skall garantera fortsatta grävtillstånd från Länsstyrelsen och förnyad resursallokering av Universitetsledningen.

Oavsett fyndfrekvenser, tillståndgivande och resurser har solen i vart fall skinit på oss idag, så till den milda grad att ropen på vätskeersättning ekat över vår torra rullstensås, så glest bevuxen med tallar att man bara har tur om de under dagen erbjuder någon skugga till de schakt i vilka vi nu tillbringat nio dagar.

Daggmasken som blev en järnring

Schakt 66

I schakt 66 skulle Jan slänga bort en daggmask som var i vägen för skärsleven, men tyngden av masken gjorde honom misstänksam, och det visade sig att masken var en fin järnring istället. Ålder okänd, så det får framtiden berätta. I övrigt så har schakt 66 hittat två parallella stolpfundament och det är möjligt att det visar på ett äldre stolpburet hus utan stengrund på denna plats. Mycket spännande!

Jan med järnringen

Schakt 65 – Norra huset

I schakt 65 står gruppen på rad och tampas hårt med trädrötter och sten men tror att de kommit förbi den värsta stenen.. De försöker också rensa fram den inre muren så husets innandöme blir tydligt. Detta tidigare orörda hus (av arkeologiska undersökningar) blir spännande att höra mer om.

Arbete på rad i norra huset..

Schakt 67

I schakt 67 som öppnats upp i en stensträng har också en kamp pågått mot trädrötter och sten (förstås). Men nu börjar moränen skönjas och slutet på grävningen troligtvis.. Fynd av ben och kol samt den spännande järnringen från igår där diskussionen pågår vilken ålder den kan tänkas ha.

Tenka lägger en sista hand på schakt 67

Schakt 68

Det nyöppnade schaktet 68 visade fosfatkarteringen på ett värde tre och troligtvis finns här ett kulturlager. Ett fint och jämt arbete har påbörjats och vi väntar spänt på fortsättningen!

Julius i arbete

Schakt 60

I schakt 60 (buttlekrigarens grav) fortsätter utgrävningen och dokumentationen av alla stolphål som har hittats. Det är ett mycket tidskrävande arbete men mycket intressant för senare forskning att ta reda på vilken typ av stolpburen konstruktion som uppfördes runt graven.

Elmer och Julia runt ett av stolphålen

Schakt 64

Slutligen ska en bild visas från schakt 64, det södra huset med stenhusgrund. Vi arbetar också med rensningen för att få fram den inre muren tydligt, men givetvis funderar vi på om vi nu har hittat tröskeln i huset? En fin rak stenrad finns framför ”dörröppningen”. Fortsättning följer…

Alexander pekar ut den möjliga tröskeln för besökare.

Sa du sten?

Arbetet i Norra huset har fortsatt på en något frustrerad not. Den evigt välsignade och återkommande stenen fick under dagens arbete även de som tidigare varit entusiastiska över dem att förbanna dem. Trots detta har fynd hittats, detta i form av keramik samt tänder av ett större djur(Är det här de där hästarna ligger?). Ett lerlager har hittats i varsin ände av schaktet, ett stolpfundament är funnet samt har spekulationer om potentiella kokgropar yttrats. 

I det Södra huset eller Schakt 64 grävs det på och ett flertal stora stenar har rensats bort, bara för att sedan hitta nya stenar under dem bortrensade. Fynden som gjordes idag liknar de tidigare, då kol och keramik hittades men även ett nytt fynd av slagg. I den trodda ingången av huset har även troliga tröskelstenar har hittats.  

Tröskelstenarna i mitten av bilden

Schakt 60 (Stensättningen) förlorar dagligen deltagare då nya schakt öppnas och arbetet med stensättningen lider mot sitt slut. Men än finns det stolphål att gräva undersöka! Deltagare i andra grupper som inte grävt stolphål förut har anslutit för att få testa på detta. 

Grävning av ett stolphål i schakt 60.

I Schakt 66 hände det mycket idag. Schaktet utökades med 5m² och de är inte färdiga än, då schaktet ska utökas ytterligare framöver. Det gjordes ett flertal olika fynd, som både bränt och obränt ben. En mängd keramik hittades utspritt över schaktet, bland dem hittades keramik som kallas Fajans som är en föregångare till porslin. Utöver det hittades även lerklining och skillnader i botten lagret. 

I Schakt 67 har arbetet fortgått i en stadig takt. Schaktet som sträcker sig över en stensträng och har som syfte att försöka datera denna och sätta i relation till stengrundhusen och stensättningarna samt undersöka ifall det kan finnas några fynd. Förväntningarna på potentiella fynd var ganska låg men i samma stund som detta uttrycktes dök en ring i metall upp! Ringen hade ett fäste som såg ut att ha suttit fastspikat i någonting en gång i tiden. En bild på den skickades iväg till mer kunniga människor för att försöka fastslå vad det kan handla om för föremål. 

Schakt 67

Metall ringen som hittades i schakt 67


Det öppnades även idag ett nytt schakt, Schakt 68, som även det ligger längs med en stensträng. Idag fick de fotat och mätt ut schaktet och även börjat torva av.

Gotland Roots

Andra veckan ute i fält har inletts och arkeologistudenterna gräver vidare med hackor och skärslevar i högsta hugg. Mer jordprover togs för fosfatkarteringen och gamla och nya schakt jobbas på!

I norra huset fortskrider arbetet med att ta sig ner till bottnen eller golvet som under dagen börjde ge sig tillkänna. Men en jäkel till rot har saktat ned arbetet och det muttras över mängden sten som måste undanröjas. Spekulationer cirkulerar över varför stolphålsfundamentet som upptäcktes i fredags ligger där det gör. Detta eftersom fundamentet inte varken ligger centrerat i husgrunden eller närmre husväggen där den rimligtvis borde ha legat. Därtill har en del ben fyndats i jordmassorna vilket alltid är kul!

Viktor, Max och Emilia i norra huset (Stolphålsfundamentet och roten)

Det södra huset har bjudit till. Här har kol och ben hittats och kulturlagret har avslöjats. Mer kol förmodas dyka upp då koncentrationer med deponerat kol finns spridda lite här och var i schaktet. Förhoppningarna och humöret är på topp!

Marie bland stenarna i södra huset

Schakt 60 (Buttlekrigarens grav) har vidgats ytterligare för att undersöka fler potentiella stolphål. Exakt vad för typ av konstruktion som dessa stolphål varit del av är svårt att säga då dem är väldigt små, only time will tell. De stolphål som hittades under förra veckan dokumenteras och ritas av, en tidskrävande uppgift men som är ack så viktig!

Tenka, i utkanten av schakt 60

Mycket ben (brända och obrända) har påträffats under dagen i Schakt 66 med fortsatta spridda kolskurar tillsammans med enstaka bitar Lerklining. Dessutom har en del keramik kommit i dagern. Funderingarna florerade under förmiddagen om schaktet borde utvidgas men efter att två distinkta kulturlager kunde urskiljas på eftermiddagen beslutades att schaktet definitivt ska utökas.

Alessia, Laura och Jan jämför keramikbitar

Slutligen har ytterligare ett schakt (Schakt 67) öppnats. Detta över en stensträng som sträcker sig en bit över området. Anledningen till detta schakt är för att försöka avgöra hur gammal den är. Om den är samtida med stengrundshusen eller yngre/äldre men de ständigt närvarande trädrötterna gör det inte lätt att torva av. Det ska bli spännande att se vad som upptäcks!

Julia i kamp med rötterna i schakt 67

Imorgon är vi tillbaka med ny energi och nya fynd!

Efter solsken kommer regn

På förmiddagen var det mulet och svalt om än lite kvalmigt, en lättnad efter gårdagens hetta. Vid lunch kom däremot regnet som vägrade sluta falla vilket gjorde att vi fick 1 1/2 timmes mindre grävtid än tidigare dagar.

Glada arkeologer i regnet

I schakt 60, där Buttlekrigaren hittades förra året, undersöktes flera stolphål. I samband med stolphålen hittades även en hel del kol. Det ritades även profilritningar av stolphålen.

Profilritningar

Schakt 64, det södra huset, fortsatte jobba sig ner till kulturlagret genom att rensa bort jord och ännu mer sten, till deras stora glädje. Kol och några keramikskärvor hittades och är de första fynden som inte bara var ben.

Jobbar oss ner till nästa stenlager

I schakt 65, det norra huset, hittades idag ett stolpfundament i ungefär mitten av schaktet. Även keramik och lite ben hittades. De har tagit sig ner under raslagret av stenar och hittat en mörkare jord som är blandad med kol.

Till sist i schakt 66 har det hittats benflisor, bränd lera, kol och troligtvis en tand. Planen är att de ska gräva sig ner tills de hittar fynd och då utvidga schaktet ännu mer.

Kämpar på i regnet

Buttle gänget 2022 önskar trevlig helg och vi ses igen på måndag!