Om grävningen

Här berättar vi om vad som händer på de arkeologiska fältkurserna på Gotland. De flesta inläggen står studenterna själva för vad gäller text och bild. Varje studentgrupp som ansvarar för ett undersökningsschakt uppdaterar bloggen varje utgrävningsdag så ni kan hänga med på vad som sker ute i fält. Uppmärksamma dock att tolkningar och uppgifter som presenteras här kommer med stor sannolikhet att behöva revideras och kompletteras.

Utgrävningen äger rum i Buttle socken på centrala Gotland ca 4 mil sydöst om Visby invid bildstensplatsen Buttle Änge. Pågående forskningsprojekt som bedrivs av forskare vid Uppsala universitet Campus Gotland är basen för kursen, där aktuella frågeställningar och problemställningar inom projektet omsätts i praktisk fältmetodik. Första årets arkeologistudenter som läser på Campus Gotland gräver tillsammans med mastersstudenter vilka är gruppledare för varje undersökningsschakt.

Undersökningarna vi Buttle Änge påbörjades år 2009 och fortsattes under åren 2013-2018. Då koncentrerades undersökningen till stenhusgrunderna (kämpgravarna) i änget för att försöka klarlägga deras konstruktion, funktion och datering. Undersökningarna syftar till att ge en ökad kronologisk och sammanhängande förståelse av bildstensplatsen och stengrundshusen, och deras historia genom seklerna både vid Buttle Änge och generellt via jämförande studier med andra bildstensplatser och gårdsmiljöer.

Kulturlandskapet kring Buttle Änge visar på en lång kontinuitet med lämningar efter bosättning, åkerbruk, metallhantverk, gravar och rituella aktiviteter från romersk järnålder till och med historisk tid. Undersökningarna år 2009 och år 2013 var främst inriktade på området kring bildstensplatsen och odlingsrösen. Fältsäsongen 2014 fokuserade på fyra teman vid Buttle Änge; depositioner vid bildstenarna, spåren av metallhantering norr om stensättningen, om en del av odlingsrösena egentligen utgör fornlämningar, samt att undersöka bebyggelse och aktiviteter i och kring stengrundshusen i änget. Undersökningen 2015-2018 fokuserades till stengrundshusen i änget samt en förundersökning av en eventuell hägnads- eller vallanläggning i våtmarken sydöst om gårdsbebyggelsen. Årets undersökning 2019 inriktas på det stora gravfältet väster om den historiska gården för att undersöka dess tidsmässiga relation till övrig järnåldersbebyggelse och fornlämningar.

Vill du veta mer om arkeologi vid Uppsala universitet? Du kan studera både i Uppsala och i Visby.

Läs mer på http://www.arkeologi.uu.se/Utbildning

1380072_10151825370243241_522694504_n

Kontaktperson för utgrävningarna i Buttle Änge: Alexander Andreeff, mobil 0706613305, alexander.andreeff@arkeologi.uu.se

Utgrävningarna är naturligtvis öppna för besök!

Sedan 2013 bedriver Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, forsknings- och fältverksamhet vid Buttle Änge på Gotland inom ramen för fältkurser i arkeologi och Alexander Andreeffs avhandlingsprojekt Stones and People: Viking Age Picture Stone from the Island of Gotland vid Göteborgs universitet samt projektet Bildstensplatser och stengrundshus: Järnålder i det gotländska inlandet vid Uppsala universitet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s