Etikettarkiv: Buttle

Svärdet! Fantastiskt!

Äntligen avslöjade

Tjatja Bloggen!
Äntligen kan vi arkeologer från Buttleutgrävningen prata om de otroliga fynd vi har gjort: Buttlekrigaren! Vi har tidigare avslöjat att vi hittat ett skelett samt några mindre fynd, men vi har även hittat några otroligt välbevarade fynd i form av sporrar och ett intakt svärd! Vi har behövt hålla denna information för oss själva sedan mitten av vecka två i fält, när fynden började poppa upp ur marken. De senaste dagarna har således varit väldigt intensiva, med både mycket fokus på att artefakter och skelett ska hanteras på ett korrekt sätt men också med en ständigt ökande ström av åskådare kring schakten. Men en sak som vi alla arkeologer kommer överens om är att det här är en upplevelse vi sent kommer glömma.

Den högra sidan av Buttlekrigarens kranie.
Den ena av sporrarna som grävdes upp vid Buttlekrigarens fötter.
Här ser svärdet dagens ljus igen efter mer än 1500 år i marken. Notera hur svärdet ligger i Buttlekrigarens famn.

Buttlekrigarens grav – En långsam process

Under utgrävningen av Buttlekrigarens grav var vi alltid väldigt noggranna och försiktiga så fort vi upptäckte de otroliga artefakterna.
Stämningen då vi hittade sporrarna gick från att vara något avslappnad till att genast kännas mer intensiv, vi alla insåg med ens att det var en något mer betydelsefull grav vi gräver ut här i Buttle, och att det fanns potential för fler fynd av liknande karaktär.
Vi grävde vidare under de kommande dagarna, och spänningen över graven kändes onekligen mycket tyngre nu när vi visste att jorden dolt mer än vad vi förväntat oss.

En närbild på några av bronsdetaljerna på svärdets övre del, närmre hjaltet. Det långa järnfragmentet på den högra sidan av bilden är möjligtvis resterna av en kniv.

Eventuellt borstar en av våra arkeologer, Linus, bort lite jord straxt under högerarmen och ser hur en matt grön glans tränger genom jordlagret. Vi börjar borsta mer på föremålet och börjar långsamt dra slutsatsen att det möjligtvis har att göra med ett svärd – eller möjligtvis en svärdsskida. Ju mer vi borstar desto mer inser vi att vi lär ha ett väldigt vackert fynd i graven. Viskningar om svärd börjar cirkulera mellan arkeologerna på utgrävningen, och då vi fortsätter borsta längst det nya föremålet desto mer inser vi: Ja. Vi har hittat ett svärd.

Alla arkeologer är i olika variationer av extas efter fyndet av svärdet, ett fynd som för många är ett definierande ögonblick i en arkeologs karriär. Vi försöker att identifiera vilken typ av svärd det rör sig om, och då vi borstat fram hela svärdet noterar vi att det kan röra sig om en romersk ”Spatha”, ett ryttarsvärd som är något längre och smalare än de mer kända romerska gladuis-svärden.

Svärdet i sig är ca 80cm långt, smitt i järn med detaljer av brons på både skidan och nära svärdshjaltet, och handtaget i trä är fortfarande i stort sett intakt.

Här syns den nedre delen av svärdsskidan, det matt gröna bronset längst sidorna är de bleck som höll samman skidan.

Efter de väldigt spännande fynden ändras dynamiken under grävningen lite. Fokus skiftade nu kraftigt mot att gräva färdigt graven och både tempot och noggrannheten ökade något, då vi nu hade ca en vecka på oss att ta upp hela skelettet och alla fynd som hittats i graven.

”Tappa inte huvudet”

När hela skelettet hade grävts upp var det nu dags att börja plocka upp och kategorisera benen efter typ och anatomisk sida. Under de sista utgrävningsdagarna satt vi ofta kvar längre än den utsatta tiden för att se till att hinna med allting.

Här har vi tagit bort en större del av bröstkorgen samt den högra armen för att kunna borsta fram Buttlekrigarens ryggrad. Vi ser både svärdet samt de flesta av ryggkotorna, vilka vi räknade till totalt 24 stycken.
Notera även Scapula-dracula.

”We’ve got your back” – Kajsa
Schaktledare Emilia Theidz borstar här försiktigt fram mer av svärdet.

Inför den nya veckan kommer arkeologerna från utgrävningen arbeta med rapportskrivning och fyndhantering. Svärdet och de övriga fynden från både graven och husgrunden kommer att analyseras och en rapport över projektet kommer att skrivas under veckan.

Svärdet är nu efter många nervösa timmars arbete i tryggt förvar på Campus Gotland.

Processen att få tillbaks svärdet till Campus Gotland var intressant. För att få upp svärdet ur graven användes gips för att förankra svärdet kring jorden för att det inte skulle falla sönder för mycket. När vi väl fått upp svärdet ur marken lades det på en skiva och forslades tillbaks till campus i fler steg: först bars hela svärdet längst vägen in till grävplatsen, då det bedömdes vara säkrast eftersom vägen är full av hål och gropar. Sedan kördes svärdet in till campus, där det nu ligger och omhändertas noggrant varje dag till det kan överlämnas till en konservator.

Fler uppdateringar kommer i nästa vecka! Tills dess får ni ha det så bra, baii. //Gustav

De flesta arkeologerna samlades under lördagskvällen för att fira slutet av grävningen och de otroliga fynd som hittats, samt de roliga minnen vi skapat tillsammans.

Äntligen (?) fredag!

Morgonstund har kattguld i mun…

Go’kväll!
Gustav från schakt 60 här för att rapportera in om fredagens bravader i schakt 60 och 63. Vi kom ut till Buttle på morgonen till strålande solsken som höll sig kvar under större delen av dagen, antagligen en av de sista soldagarna på ett litet tag då vi väntar regn och rusk nästa vecka. Med stämningen på topp gick vardera grupp över till sitt schakt för att inleda dagens arbete, vilket kommer beskrivas i mer detalj nedan.

Framsteg i schakt 60:

Grävandet av hällkistan i schakt 60 går djupare och djupare, och i samband med detta dyker även fler och fler fynd upp i både jorden och i sållet. Dagens fynd bestod till stor del av benfragment, både brända och obrända, samt mindre mängder kol, lera samt enstaka fragment keramik.

Desto djupare vi gräver i kontext 16, 17 och 18, graven med omnejd, desto försiktigare bör vi vara. Det går mellan att enbart använda oss av borstar till att försiktigt peta i jorden med skärslevar för att ta oss djupare i hopp om att blottlägga den gravlagda individen i kistan (ifall det ligger någon där).

Kajsa borstar febrilt (men försiktigt) bland de sydliga stenarna i kontext 17:s kista. För varje tag med borsten dyker det upp mer benfragment, och allt ska mätas in. Bekvämt? Nej. Intressant? Självklart!

Målet denna vecka har varit att fortsätta oss ner i både gravkontexterna och i den mittersta cirkeln, kontext 13, för att hålla dem i en relativt jämn nivå med varandra. Efter vår lunchpaus började några av de mittersta stenarna, samt ett fragment av kalkstenshällen, tas bort för att vi ska kunna undersöka jorden under stenarna. Följ med oss nästa vecka för fler spännande uppdateringar från schakt 60!

Schakt 63 – Sagan om Kontext 4

I schakt 63 arbetas det under dagen med att jämna ut och färdigställa grävningen av kontext 4, ett tjockt och hyfsat rikt kulturlager i vilket det börjar dyka upp fler fynd än vad som hittats under de tidigare dagarna i schakt 63. I bilderna nedan syns jordlagret i kontext 4 och dess gränser mot kontext 3 i väst (överst) och kontext 2 i öst (nederst).

Ett av de (i min mening) finare fynden från 2021 års utgrävningar dök upp i schakt 63 i form av en slipsten! Den hittades liggandes i marken av schaktledare Johanna som flitigt borstade undan all jord kring den för fotografering innan mät-Gustav kom och pillade på den med sin dumma, dyra inmätningspinne så att slipstenen blev sned i jorden. Men, ingen skada skedd, då stenen ändå skulle tas upp och fyndhanteras.

Den mittersta biten av den tredelade slipstenen från schakt 63.

Hemgång

Efter en hård veckas slit i Buttle är nu den första veckans arbete över. Arkeologerna drar sig hemåt för att vila ut sina trötta men starka armar och sinnen inför nästa veckas äventyr. Vi längtar redan tillbaks.
Nästa inlägg kommer på måndag, och tills önskar jag er en trevlig helg!

See ya,
Grupp 1